BALTOPS – I partnerskap för freds anda

I Försvarsmaktens ambition att förbättra och utveckla färdigheter inom ramen för partnerskap för fred, PFF, ingår det att tillsammans med våra närliggande länder öva och samverka för att uppnå bästa möjliga samarbetsresultat. I sommar deltar därför F 17 med stridsflyg i den marina i storövningen BALTOPS 2011.

BALTOPS 2011 pågår 6-17 juni. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

Baltic Operations, BALTOPS, som är en årligen återkommande övning bedrivs i andan av PFF. På flygsidan deltar förutom Sverige även tyska och danska flygvapnen vilket gör att övnings och erfarenhetsutbytet blir en mycket viktig delmålsättning.

I år genomförs övningen i södra Östersjön 6-17 juni och har förutom marint fokus även inslag av luftoperationer och luftförsvar, som anfall mot fartyg och luftförsvar av fartygsgrupp.

Flyg-marin samverkan

Flygvapnets huvudmålsättning med övningen är att öva 172:a stridsflygdivision i internationell marin- och flygsamverkan. Där flygande enheter övas i luft- och sjömålsbekämpning och spaning men även erfarenhetsutbyten och samverkan mellan olika ledningsfunktioner innefattas i övningsmålsättningen.
För flygande enheter ska luft- och sjömålsbekämpning och spaning övas.
– Förutom att vi samverkar mellan flyget och marinen fokuserar vi även på att få ut så mycket som möjligt av samövning och taktikutbyteten med både det tyska och danska flygvapnet för att koordinerar våra uppträdanden i luften, säger chefen för 172:a stridsflygdivision, Tommy Petersson.

Tommy Petersson vill även poängtera att övningen ger piloterna mycket bra och varierande övningstillfällen. Övningen är uppdelad i två sidor, en anfallande och en försvarande sida,och eftersom flyget deltar på båda sidor så blir det mycket intensivt.

F17 sammanhållande för flygvapnet

För att öva så stora delar som möjligt inom flygvapnet deltar även personal ur helikopterflottiljen. Med anledning av F 17 geografiska läge och närhet till övningsområdet utgår flygplanen självklart från Ronnebybasen.
F 17 medverkar med sex JAS 39 Gripen både A och C-versionerna ur 172:a stridsflygdivision och med markpersonal ur 172:a basbataljon.