Badflotte gav rubriker

En fastfrusen och av isen lossliten badflotte som fotograferades av en privatperson orsakade rubriker i början av maj.

- Vi har kartlagt hela händelseförloppet och utan alla tvivel kunnat fastställa att det var just en fastfrusen och lossliten badflotte som fotograferades den 13 april, säger kommendörkapten Anders Larsson.


Privatpersonen uppfattade bryggan i isflaket som en ubåt och tog fyra bilder av den. Eftersom den rörde sig styrktes vittnet av sin uppfattning.


Marinens experter har nu kunnat utesluta alla andra hypoteser, bland annat valar, och dessutom kartlagt händelseförloppet. Badflotten slets loss dagen innan den fotograferades, den 12 april. Infrusen i isflaket drev den från Gustavsvik i nordvästra Baggensfjärden – först norrut. Under natten kantrade dock vinden och flaket med bryggan började driva åt söder.


Flaket fick fart i vinden när det fotograferades och fortsatte sedan vidare söderöver i Baggensfjärden. Senare på eftermiddagen uppmärksammades badflotten och slogs loss ur isen för att sedan dras i land och bärgas.


Slutsatsen marinens experter drar är att bilderna inte har någon koppling till främmande undervattensverksamhet.


- Men det är bra att allmänheten rapporterar misstänkta iakttagelser, säger kommendörkapten Anders Larsson. Vi ska ha kontroll i eget vatten och utreder alla rapporter på allvar.