Asbest funnet vid översyn av HMS Trossö

Under en översyn av Kockums AB på örlogsfartyget HMS Trossö har asbest påträffats i utrymme ombord.  Asbest var tidigare ett vanligt isolermedel ombord på fartyg. Ingen marin enhet som byggts i Sverige efter 1974 har materialet, men HMS Trossö byggdes i Finland 1984 och förvärvades av Försvarsmakten 1997.

ME01:s stöd- och ledningsfartyg HMS Trossö i Adenviken 2009. Foto: Hannah Larsson

I nuläget är det inte känt om förekomsten är på en isolerad plats, eller kan finnas på andra ställen ombord på fartyget. Marinbasen har inlett en undersökning och genomför mätningar samt avser att kalla in ett saneringsföretag och inleda saneringsarbetet.