Arbetsförmedlingen på Ledningsregementet

Det är nya tider Försvarsmakten står inför. För att bemanna myndigheten krävs det att försvaret lyckas attrahera sina blivande anställda. Som ett led i rekryteringsprocessen har 64 arbetsrådgivare välkomnats till Ledningsregementet för en branschdag.

Arbetsförmedlingens personal fick träffa och se de olika förmågor som finns på Ledningsregementet. Foto: LedR/Försvarsmakten
De 64 rådgivarna från Arbetsförmedlingen informerades om vilka yrkeskategorier som Försvarsmakten har att erbjuda till de arbetssökande.
De 64 rådgivarna från Arbetsförmedlingen informerades om vilka yrkeskategorier som Försvarsmakten har att erbjuda till de arbetssökande. Foto: LedR/Försvarsmakten
De 64 rådgivarna från Arbetsförmedlingen informerades om vilka yrkeskategorier som Försvarsmakten har att erbjuda till de arbetssökande. Foto: LedR/Försvarsmakten

På Arbetsförmedlingens platsbank har det dykt upp en ny arbetskategori; militärt arbete. De nya yrkena som exempelvis signalist, stabschef eller däckmatros är helt nya för många arbetssökande. För att öka deras kunskap kring Försvarsmaktens verksamhet har en branschdag hållits för Arbetsförmedlingens personal i syfte att informera om de olika yrkeskategorierna.

Robert Grindberg, rekryteringsofficer, tycker att det är viktigt att ha god kontakt med arbetsökandenas företrädare i och med att kunskapen kring Försvarsmakten är ofta väldigt liten. För många som inte gjort värnplikten är den militära verksamheten något avlägset och okänt och därför behöver försvaret öppnas upp för att nå ut till allmänheten, menar Robert.

De arbetsförmedlare som besökte Ledningsregementet visade ett stort intresse och nyfikenhet för verksamheten. Frågor om de olika yrkeskategorierna och vad livet som soldat innebär dominerade. För många var branschdagen den första kontakten med Försvarsmakten.
– Många var väldigt positiva och man såg verkligen hur det brann i ögonen på dem, säger Robert Grindberg.

Effekten av Arbetsförmedlingens besök har än inte kunnat mätas. Förhoppningen är att Arbetsförmedlingens rådgivare skall kunna sprida kunskapen vidare till de arbetssökande som är intresserade eller vill ha mer information.
– Jag tror att det här är viktigt för Försvarsmakten. Vi behöver visa upp oss och informera om vad vi gör innanför grindarna och i världen, det är idag vi bygger vår framtid.