Anhöriga och anställda samlade i Karlsborg

Internationell tjänst påverkar inte bara den som åker iväg utan involverar även i allra högsta grad de personer som stannar kvar här hemma. Av den anledningen anordnades lördagen 7 maj en anhörigdag i samband med att K 3 har huvudansvaret för FS 22 som under hösten tar över ansvaret för den svenska insatsen i Afghanistan.

Regementschef Anders Löfberg går igenom bakgrunden till den svenska insatsen och berättar om Afghanistan. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Under dagen fanns möjlighet att både prata med representanter från de olika organisationerna och få tillgång till informationsmaterial.
Under dagen fanns möjlighet att både prata med representanter från de olika organisationerna och få tillgång till informationsmaterial. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Under dagen fanns möjlighet att både prata med representanter från de olika organisationerna och få tillgång till informationsmaterial. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten

Dagen genomfördes för att i god tid hjälpa anställda och anhöriga att påbörja sina egna förberedelser inför den kommande insatsperioden och för att underlätta det gemensamma åtagande som en internationell tjänstgöring faktiskt innebär.

– Vi kan inte göra det här utan er. Ert stöd här hemma är centralt för att vi ska kunna göra ett bra jobb när vi är därnere, sa regementschef Anders Löfberg när han välkomnade de närmare 250 personer som samlats inne i matsalen på fästningsområdet för att ta del av information och träffa både chefer och andra anhöriga.

Vikten av egna nätverk

På plats fanns förutom representanter från K 3 också Försvarsmaktens centrala anhörigansvarig, Soldathemsförbundet och Invidzonen vilka betonade vikten av de egna nätverken och det stöd man kan erbjuda anhöriga både när det gäller praktiska och emotionella aspekter. Att skapa egna nätverk och tillsammans med personer i samma situation hitta lösningar som passar det egna livsmönstret är viktigt och ett arbete som har stor fördel av att påbörjas i god tid innan själva avresan till insatsområdet.

– Vi finns här för er och vi vet vad vi pratar om eftersom vi själva är anhöriga, var ett av budskapen som Invidzonens representant Anna Svensson gav åhörarna. Och det är alltid en bra idé att skapa kontakter med personer som kan förstå det man själv upplever.

Förståelse för uppgiften

Förutom de personliga delarna som behandlade vad man bör börja tänka på redan nu och hur man ska lösa ut vardagen när ens anhörig är iväg gavs också en hel del information om Afghanistan. Detta för att skapa en förståelse för både uppgiften och förutsättningarna för att genomföra den, men också för att kunna ge en klarare bild över den faktiska plats som personalen kommer att befinna sig på och de begränsningar detta medför. Allt för att i så stor utsträckning som möjligt ge en tydlig bild över vad det innebär att åka iväg och hur viktigt det är för anställd och anhörig att vara förberedd både praktiskt och mentalt.

Träffen i Karlsborg anordnades av K 3 för den egna personalen och deras anhöriga. Under hösten kommer den att följas upp av en större besöksdag som ligger i närmare anslutning till själva avresan och som vanligtvis brukar genomföras på Livgardet i Stockholm.