Amfibiesoldater övar på Gotland

Full aktivitet rådde i hamnen på Berga, soldater och officerare lastade stridsbåtar med mat, personlig utrustning och mycket annat. På andra sidan hamnen förberedde sig Fjärde sjöstridsflottiljen, där korvetter och minjaktfartyg klargjordes för losskastning.Båda förbanden ska mot samma destination, nämligen Gotland för att delta i en gemensam övning.

Överstelöjtnant Patrik Gardesten chef för 2.amfibiebataljonen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Full verksamhet rådde i hamnen på Berga.
Full verksamhet rådde i hamnen på Berga. Foto: Krisina Swaan/Försvarsmakten
Korvetter och stridsbåtar rangerar på Hårsfjärden inför överfart till Gotland.
Korvetter och stridsbåtar rangerar på Hårsfjärden inför överfart till Gotland. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Full verksamhet rådde i hamnen på Berga. Foto: Krisina Swaan/Försvarsmakten
Korvetter och stridsbåtar rangerar på Hårsfjärden inför överfart till Gotland. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

– Scenariot är väpnad strid främst på plutonsnivå där amfibiebataljonen bland annat kommer att öva dubbelsidig stridsteknik med simulatorutrustning. I övningen kommer det också att ingå en hel del andra moment såsom skydd, eskort och underrättelseinhämtning, berättade överstelöjtnant Patrik Gardesten chef för 2.amfibiebataljonen.

Redan vid överfarten till Gotland övades moment där Fjärde sjöstridsflottiljens fartyg hade uppgiften att eskortera amfibiebataljonen. Väl på Gotland blir det omvända roller där amfibiebataljonen kommer att ha uppgiften att skydda hamnområdet där förbanden kommer att gruppera.

– Det här är den första bataljonsövningen som vi genomför i år, vi deltar med en amfibiestridsgrupp om ca 250 man och ett tiotal stridsbåtar och lätta trossfärjor.  Den här typen av övning är viktig i flera avseenden, dels att öva bataljonens olika ingående delar men också att samöva marina enheter för att kunna lösa gemensamma uppgifter, berättade Patrik.