Afghanska arméns signalskola

Den afghanska armén (ANA) utvecklar ständigt sina förmågor, med stöd från Isaf. Sverige bidrar med instruktörer från Ledningsregementet till ANA Signal School, den afghanska arméns signalskola, i Kabul.

Utbildning i sambandstjänst Foto: Försvarsmakten
ANA Signal School
ANA Signal School Foto: Försvarsmakten
ANA Signal School Foto: Försvarsmakten

Ett antal branschskolor har grundats inom ANA som en del av säkerhetsstyrkornas arbete med att bygga upp sin kapacitet. Signalskolan i Kabul är en av dem. Svenska officerare stödjer och verkar dagligen som mentorer för 200 elever. Skolan har drygt 30 anställda, med stabsofficerare och instruktörer.

– Tyngdpunkten ligger på grundläggande utbildning i radio och sambandstjänst det bedrivs också läs- och skrivträning, säger överstelöjtnant Fredrik Wiebe, stabschef vid Ledningsregementet i Enköping. 

I ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och USA bidrar dessa länder med mentorer till skolan. Under hösten år 2011 övertar Sverige ansvaret för skolan genom att en svensk officer blir skolchef.

Var åttonde vecka utexamineras 250 elever, enligt ett rullande schema. Huvudsätet för utbildningen är för närvarande i Kabul, men utbildning i sambandstjänst har även bedrivits utanför huvudstaden i amerikansk regi. 

– ANA Signal School öppnades i november förra året som ett led i det ökade behovet av kommunikation och möjlighet till ledning inom den afghanska armén, säger Fredrik Wiebe.

Utbildning i egen regi

Under 2010 genomfördes ett omfattande utbildningsprogram för de afghanska instruktörerna vid Signalskolan. Syftet är att mentorerna ska utbilda sina afghanska kollegor i att själva hålla utbildningar i sambandstjänst.

– Vi hjälper dem att bygga upp sin egen verksamhet genom ett program som kallas för ”Train The Trainer” (Utbilda utbildaren). De ska på sikt kunna verka helt självständigt och examinera elever vid skolan utan stöd från Isaf, förklarar Fredrik Wiebe.