Viktigt med öppen dialog

I veckan besökte den nytillträdde chefen för det norra kommandot, generalmajor Markus Kneip, Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS).

Den 6 april besökte general Kneip den svensk-finländska styrkan på Camp Northern Lights Foto: Atte Lonkari/Finska Försvarsmakten

I samtal med PRT:ts chef, överste Michael Nilsson, berördes bland annat säkerhetssituationen i det svenska-finska ansvarsområdet, med anledning av demonstrationerna och attackerna mot FN-kontoret den 1 april.

För att nå de gemensamma säkerhetsmålen med stödet till de afghanska säkerhetsstyrkorna är det enligt Michael Nilsson viktigt med en öppen dialog mellan PRT:t och det norra kommandot.
– Attacken mot FN-kontoret tydliggjorde vikten av redan upparbetade kanaler mellan det norra kommandot och PRT:t för att snabbt kunna dela upp ansvaret för olika uppgifter. Samtalet med generalen bekräftade bilden av ett gott samarbete och en samsyn på vår uppgift i Afghanistan, säger Michael Nilsson.

Generalmajor Markus Kneip besökte också den civila representationen vid PRT:t. Ambassadör Krister Bringéus är chef för den civila sidan och arbetar tillsammans med Michael Nilsson för att tillsammans länka samman militära och civila åtaganden i den norra regionen.