Unik medaljering av svensk officer

Vid en ceremoni lördagen den 19 mars i S:t Petersburg under firandet av ”Ubåtssjömannens dag” tilldelades kommendörkapten Christian Allerman det ryska försvarsministeriets medalj ”För förtjänstfulla insatser i förevigandet av minnet av stupade försvarare av Fosterlandet”.

Christian Allerman, Amiral Nikolay M. Maksimov och Kenneth Gustafsson. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten
Medaljen ”För förtjänstfulla insatser i förevigandet av minnet av stupade försvarare av Fosterlandet”.
Medaljen ”För förtjänstfulla insatser i förevigandet av minnet av stupade försvarare av Fosterlandet”. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten
Medaljen ”För förtjänstfulla insatser i förevigandet av minnet av stupade försvarare av Fosterlandet”. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten

Medaljen tilldelades även Kenneth Gustafsson, arkeolog, Åland, Peter Lindbeck, Guvernör, Åland, Igor Kurdin, ordförande i S:t Petersburgs ubåtsklubb, Alexander Tutyshkin, efterlevande, samt medlemmarna i den dykargrupp som 2009 fann den i januari 1940 krigsförlista sovjetiska ubåten S2; Björn Rosenlöf, Mårten Zetterström, Rikard Johansson, Patrik Palm och Ingvald Eckerman.

Försvarsminister Serdjukov beslutade den 21 februari om utdelande av medaljerna efter ett förslag från ”S:t Petersburgs klubb för ubåtsmän och veteraner från marinstridskrafterna”. Medaljen, som instiftades 2007, utdelades nu för första gången till utländska medborgare. Medaljen utdelades denna gång för personliga och stora insatser vid fastställande av position i Östersjön av de under andra världskriget förlista sovjetiska ubåtarna S-7, Sjtj-305 och S-2. Kommendörkapten Christian Allerman, som tidigare tjänstgjort som Sveriges marinattaché i Ryssland under två perioder, bidrog i nära samverkan med Kenneth Gustafsson med utredningsarbete avseende sannolik plats för förlisningen av ubåten S2 samt med koordinering och planering av minnesceremonin för den omkomna besättningen på densamma. Ceremonin genomfördes till havs, på platsen för förlisningen, öster om fyren Märket i Ålands Hav den 17 augusti 2010 i närvaro av anhöriga efterlevande till S2 besättning samt ovan nämnda medaljörer.