Svensk trupp gör skillnad

Svensk trupp gör skillnad i Afghanistan. Det var budskapet från Rickard Johansson, chef för den svenska Afghanistanstyrkan FS 21, när han mötte sina soldaters anhöriga på förbandets anhörigdag.

De anhörigas engagemang i Afghanistanstyrkan är stort - omkring 2 300 anhöriga från hela Sverige tog sig till Livgardet för att besöka sina soldater. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Chefen Rickard Johansson både inledde och avslutade dagen med ord riktade till de anhöriga inför det stundande uppdraget i Afghanistan.
Chefen Rickard Johansson både inledde och avslutade dagen med ord riktade till de anhöriga inför det stundande uppdraget i Afghanistan. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Chefen Rickard Johansson både inledde och avslutade dagen med ord riktade till de anhöriga inför det stundande uppdraget i Afghanistan. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

På Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm samlades anhöriga till förbandets soldater och officerare. Sammanlagt var det fler än 2 300 människor som hade slutit upp i vårsolen på regementet.

Mission på hemmaplan

– Ni anhöriga gör en mission på hemmaplan i vardagen och det är en insats som jag hyser stor respekt för. Jag är som chef mycket tacksam över att få låna en person av er så att vi kan utföra uppdraget som Sveriges riksdag gett oss i Afghanistan, sade Rickard Johansson, som också är 45-årig trebarnsfar från Vänersborg.

Håller vakt

– Jag vill understryka att den svenska militära närvaron i Afghanistan gör skillnad. Inte för alla afghaner i hela Afghanistan, men för människorna i de fyra provinser i norra delen av landet som vi ansvarar för. Dessa familjer lever ett bättre och säkrare liv tack vare att svenska kvinnor och män med tre kronor på sina ökenuniformer håller vakt i närheten. Och att de gör så tillsammans med afghansk polis och militär, sa han inför de församlade.

Anhörigstöd

Soldaternas familjer, flick- och pojkvänner, barn och föräldrar, bjöds på lunch på regementets matsal. På olika stationer visade soldater ur förbandet upp delar av den utrustning och de fordon som används i Afghanistan.
Till de anhörigas förfogande under insatsen när ”deras” soldat befinner sig 600 mil bort i världen finns fler olika stöd. På plats på Livgardet kunde representanter för Soldathemsförbundet, Invidzonen och veteranföreningen Fredsbaskrarna berätta om den supportverksamhet som de erbjuder. Soldathemsförbundet erbjuder bland annat par- och familjerådgivning och kurser för att förbereda familjer på de påfrestningar som det innebär att ha en familjemedlem i en militär insats.

Stödja afghanska regeringen

Den svenska Afghanistanstyrkan FS 21 har nu börjat att transporteras ner till Mazar-e–Sharif i Norra Afghanistan. Där utgör FS 21 under ett halvår det svenska truppbidraget till den internationella insatsen i Afghanistan.
De svenska soldaterna ingår i Isaf-styrkan som agerar under FN-mandat och leds av Nato. I botten ligger ett blocköverskridande riksdagsbeslut. Den svenska närvaron syftar till att stärka den folkvalda afghanska regeringen genom att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt.