Samtal om fortsättning

Vecka 14 i årets kalender innebär projekt nummer fem för den grundläggande militära utbildningen (GMU) i Karlskrona och kallas för individuell vecka. Den har inneburit diverse aktiviteter för rekryterna. En aktivitet var samtal med representanter från de förband som skulle kunna bli det framtida hemmaförbandet för de nuvarande rekryterna.

Kenneth Lindström, Joakim Hafström och Nadja Åkerberg, nöjda rekryter på Marinbasen. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
För Martin Wennmo står Tredje sjöstridsflottiljen överst på listan.
För Martin Wennmo står Tredje sjöstridsflottiljen överst på listan. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
För Martin Wennmo står Tredje sjöstridsflottiljen överst på listan. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Utanför kasern Najaden stod och satt några nöjda rekryter i solskenet och talade bl.a. om de nyss genomförda samtalen. Kenneth Lindström, Joakim Hafström och Nadja Åkerberg berättade att det som tidigare skulle ha kunnat betraktas som en intervjusituation inför ett nytt jobb, nu var mer som en avspänd dialog med frågor och svar från bägge håll.
– Det var bl.a. frågor om varför vi sökt, hur länge vi har tänkt stanna och vår inställning till internationell tjänst, säger Kenneth, Joakim och Nadja nästan unisont.
– Och vi fick fråga om sånt som vi själva har undrat över. Och så berätta om hur vi tycker att GMU har varit.

Martin Wennmo sitter och fyller i ett formulär i väntan på att det ska bli hans tur att komma in och samtala med en av de eventuellt framtida kollegorna. Han kan mycket väl tänka sig att bli insatssoldat på Marinbasen, men än så länge står Tredje sjöstridsflotiljen överst på listan.
– Jag ville göra något som jag inte gjort tidigare och jag har inte gjort lumpen, säger Martin.
Insatssoldat eller skyttesoldat i Skövde, som också finns med på Martins lista, verkar ligga närmare det väktarjobb som han haft tidigare, så just nu är det 3:e som verkar intressantast.

Den här typen av samtal pågick samtidigt på flera håll inom Bataljon af Trolles kasernområde och med olika förband inblandade. Och överallt rådde en gemytlig stämning.