Samarbete gav framgång i stor operation

I ett svårtillgängligt område där den afghanska regeringen har litet inflytande har den svensk-finska styrkan nyligen avslutat sin del i operation Wahadat. Operationen initierades och leddes av den afghanska arméns första brigad och syftet var att höja säkerheten runt Qush Tepah och Darzab i Provinsen Jowzjan i västra delen av det svensk-finska ansvarsområdet.

Wahadat betyder enighet och en del av framgången i operationen beror på ett gott samarbete mellan afghanska säkerhetsstyrkan och Isaf. Foto: Fredrik Segerlund/Försvarsmakten
Majoriteten av styrkan i operation Wahadat bestod av de afghanska säkerhetsstyrkorna som deltog med 1400 man.
Majoriteten av styrkan i operation Wahadat bestod av de afghanska säkerhetsstyrkorna som deltog med 1400 man. Foto: FS20/Försvarsmakten
Budskapet om att det finns bättre förutsättningar för dem som väljer att stödja den afghanska regeringen gick fram hos befolkningen.
Budskapet om att det finns bättre förutsättningar för dem som väljer att stödja den afghanska regeringen gick fram hos befolkningen. Foto: FS20/Försvarsmakten
Området runt Qush Tepah och Darzab är bergigt, glest befolkat och mycket fattigt och här har närvaron av både Isaf och afghanska säkerhetsstyrkor varit begränsad.
Området runt Qush Tepah och Darzab är bergigt, glest befolkat och mycket fattigt och här har närvaron av både Isaf och afghanska säkerhetsstyrkor varit begränsad. Foto: FS20/Försvarsmakten
Majoriteten av styrkan i operation Wahadat bestod av de afghanska säkerhetsstyrkorna som deltog med 1400 man. Foto: FS20/Försvarsmakten
Budskapet om att det finns bättre förutsättningar för dem som väljer att stödja den afghanska regeringen gick fram hos befolkningen. Foto: FS20/Försvarsmakten
Området runt Qush Tepah och Darzab är bergigt, glest befolkat och mycket fattigt och här har närvaron av både Isaf och afghanska säkerhetsstyrkor varit begränsad. Foto: FS20/Försvarsmakten

Wahadat betyder enighet och en del av framgången i operationen beror på ett gott samarbete mellan afghanska säkerhetsstyrkan ANSF, som består av både polis och militär, och Isaf.

– Framför allt samarbetet på kompani- och plutonchefsnivå, att de gjorde sitt jobb så bra och att verksamheten på plats var effektiv bidrog definitivt till operationens framgång, säger överstelöjtnant Per Nilsson, operationschef för den svensk-finska styrkan.

Majoriteten av styrkan i operation Wahadat bestod av de afghanska säkerhetsstyrkorna som deltog med 1400 man. Utöver det så ingick drygt 300 Isaf-soldater från två olika Provincial Reconstruction Teams, svensk-finska PRT Mazar-e-Sharif och PRT Maimanah, under operationens olika faser. Isafs uppgift var att stödja ANSF med förmågor som de inte har själva.

Området runt Qush Tepah och Darzab är bergigt, glest befolkat och mycket fattigt och här har närvaron av både Isaf och afghanska säkerhetsstyrkor varit begränsat, vilket medfört att motståndarna har dominerat det under en längre tid. En rad attacker har skett det senaste året och förekomsten av hemmagjorda vägbomber är hög. För att kunna samverka med befolkningen måste motståndaren tryckas undan och säkerheten höjas så att den afghanska regeringen på sikt kan öka sin närvaro, starta civila projekt och själv stå för säkerheten.

Komplex operation

Den afghanska första brigaden både planerade och samordnade hela Wahadat, med stöd av PRT MeS, PRT Maimanah och mentorererna i Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT). Allt planerades på väldigt kort tid och genomfördes med självförtroende.

– Konceptet med partnering, samarbetet mellan Isaf och de afghanska styrkorna, både i planering och genomförande, är vinnande. Detta är en av de största och mest komplexa operationer som genomförts under ledning av första brigaden. Att resultaten är över förväntan, känns mycket tillfredsställande, säger major Lars Näslund, OMLT.
 
– Det är en fantastisk känsla att få vara med om detta. Vi har sett utvecklingen sedan i höstas, hur första brigaden har växt, börjat hitta rätt väg och arbeta själva. Detta gör att vi kan flytta fram kraven efterhand, säger major Lars Näslund.

Mentorernas sätt att arbeta är flexibelt, de måste följa sina afghanska kollegor i utvecklingen och stötta dem, både i arbetet hemma på campen, och när det är dags att åka ut med dem i operationsområdet.

Överstelöjtnant Per Nilsson är operationschef för den svensk-finska styrkan:
– Vi har stöttat de afghanska säkerhetsstyrkorna under flera år men de är ett stolt folk som gärna vill klara sig på egen hand. De förband som vi har arbetat med är mogna att ta de här stegen själva och då ska inte Isaf styra utan bara stödja.

– Men det är mycket arbete kvar innan de kommer att bli effektiva. Samtidigt får vi inte tvinga på dem vårt västerländska tänk utan vi måste låta dem lösa det på sitt sätt, säger Per Nilsson.

Motståndarna gav upp

Det direkta resultatet av operationen är att många motståndare bytte sida. Innan operationen släpptes flygblad över området med budskap om att det finns bättre förutsättningar för dem om de väljer att stödja den afghanska regeringen. På detta sätt kan man påverka de som står och väger mellan den afghanska regeringen och motståndarna, många av dem som gav upp hade ett flygblad med sig.

En annan orsak till att så många valde att byta sida var att styrkorna gick in i området från flera olika riktningar och då motståndarna blev omringade och inte hade någonstans att ta vägen valde de att ge upp snarare än att slåss. Av de runt 150 motståndsmän som valt att gå med i reintegrationsprogrammet är många fattiga bönder som inte har någon politisk övertygelse utan deltar i konflikten för att de får betalt. Mer uppseendeväckande är att även några kända motståndsledare lämnade in sina vapen och bytte sida, bland annat en som bekräftat har deltagit i attacker mot Isaf tidigare i år.

Under sökoperationer i byarna i området så hittades och beslagtogs även en luftvärnsautomatkanon, troligen den enda hos det väpnade motståndet i hela norra Afghanistan, ett större antal granater av olika kaliber till granatkastare, ammunition till handeldvapen samt ett stort antal IED-komponenter, det man bygger hemmagjorda bomber av. Flera av motståndarna har dödats och bland dem även en del tongivande ledare och bombmakare vilket sammantaget kommer att påverka motståndarna en tid fram över, både ekonomiskt och organisatoriskt.

Påverka befolkningen

Den långsiktiga effekt man hoppas på är dock påverkan av lokalbefolkningen i området. Runt Qush Tepa och Darzab så finns det byar där varken Isaf eller de afghanska säkerhetsstyrkorna hade varit i på upp till 18 månader före Wahadat.

– Det går att påverka de delar av befolkningen som står och väger mellan motståndarsidan och regeringen men det går inte att göra med militära styrkor. Genom civil utveckling och projekt som gör det bättre för befolkningen i området kan vi påverka dem att välja att stödja den afghanska regeringen, säger överstelöjtnant Per Nilsson.

Isaf har avslutat sitt deltagande i operationen men den afghanska styrkan kommer att stanna i området i ungefär tre veckor till för att ha fler möjligheter att komma i kontakt med och påverka lokalbefolkningen. Det är det längsta som någon styrka har uppehållit sig där på många år och varje dag på plats är en liten seger. Det som krävs nu är krafttag från den afghanska regeringen och politisk vilja att etablera sig i området för att fortsätta arbetet.

Ingen ur den svensk-finska styrkan kom till skada i strid under operationen.