Säkerhetsanpassning i fokus för Afghanistan-styrkan

Det svensk-finska Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MES) har efter diskussion med Guvernören I Samangan, Khairullah Anoosh, kommit överens om att omgruppera trupp från distriktkontoret Aibak till Camp Northern Lights, för närvarande.

Detta är i enlighet med tidigare planering. Det är i huvudsak finsk trupp som är grupperade i Aibak. Dessa kommer nu att agera tillsammans med huvudstyrkan vid PRT MES.

Ett ökat fokus kommer att koncentreras till de mer oroliga områdena i det svenska-finska ansvarsområdet. Isaf:s och de afghanska myndigheternas gemensamma intressen för att utveckla provinsen Samangan kommer att fortsätta. Detta enligt den långsiktiga planen som den Afghanska regeringen och det internationella samfundet har lagt.

För det svensk-finska Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MES) innebär omgrupperingen en anpassning av säkerhetsarbetet i provinsen. PRT MES kommer att stötta de afghanska säkerhetsstyrkorna med diverse förmågor, för att stärka deras säkerhetsarbete. Detta kommer att ske genom olika säkerhetsorgan som utgör kontaktytan och koordineringen av afghanska säkerhetsstyrkor och Isaf-trupp.

Isaf:s syfte med sin närvaro i Afghanistan, till vilken Sverige och Finland bidrar, är alltid att stötta de afghanska säkerhetsstyrkorna och den afghanska befolkningen