Saint Michael skyddar oss

Hoppmästargruppen på K 3 har, som övriga fallskärmshoppande förband världen över, ett eget helgon som vakar över dem. För övriga inom Försvarsmakten är det nog i första hand till K 3 hoppmästargrupp som tilliten sätts, när det handlar om militär fallskärmsfällning eller om det gäller att landa med en C 130 Hercules på en otillgänglig gräsplatå.

Utsikt över Kiruna efter fällning. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Hoppmästaren Adam Stålsmeden i arbete.
Hoppmästaren Adam Stålsmeden i arbete. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Kontroll av fallskärm före hopp.
Kontroll av fallskärm före hopp. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Saint Michael protect us.
Saint Michael protect us. Foto: Försvarsmakten
Hoppmästaren Adam Stålsmeden i arbete. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Kontroll av fallskärm före hopp. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens hoppmästargrupp återfinns vid fallskärmsavdelningen på K 3 i Karlsborg. Arbetsplatsen för gruppen är dock hela Sverige och i många fall resten av världen då gruppen stödjer hela Försvarsmakten. Hoppmästargruppens uppgifter är att utveckla och stödja det svenska försvaret med kompetens inom fallskärmsfällning av personal och materiel.  Hoppmästargruppens chef är kapten Mikael Hågner och det är under honom den dagliga verksamheten leds.

Vad är det egentligen ni sysslar med på hoppmästargruppen?
– Man kan grovt dela in vår verksamhet i fyra större områden. Specialfallskärmshoppning, rundkallottshoppning, materielfällning samt TLZ (Tactical Landing Zone), det vill säga förmåga att landa på tillfälliga ytor som normalt inte används som start och landningsbanor. Under en vanlig dag med hoppning innebär det att planera hoppet så att allt är säkerhetsmässigt ok. Var? Hur är vädret? Sedan kommer den viktiga kontrollfasen av personalen och fallskärmarna, är allt ok? Och till sist leda och kontrollera själva fällningen av personalen från den öppna rampen längst bak i något av våra Herculesplan.

”Alltid skarp verksamhet”

För att få en förståelse för yrket bör man givetvis prata med en av hoppmästarna. Adam Stålsmeden berättar vad som fick honom att lämna det traditionella officersyrket med att utbilda soldater och söka sig till K 3 hoppmästargrupp och bli hoppmästare. 
– Dels så älskar jag fallskärmshoppning, jag har hoppat mycket civilt tidigare då det varit mitt stora intresse. Att nu få möjligheten att utveckla detta inom mitt yrke som officer gjorde valet lätt.

Vad är det bästa med att få arbeta som hoppmästare vid K 3 i Karlsborg?
– Det är alltid skarp verksamhet, tjänsten ställer höga krav på mig både fysiskt och mentalt vilket jag tycker är mycket stimulerande. Vi är så kallad pliktpersonal och det innebär att vi årligen testas för att behålla vår certifiering som hoppmästare. Att dessutom få jobba i en liten mycket professionell organisation som både ställer höga fysiska som mentala krav och är i ständigt utveckling, gör det hela till ett drömjobb för mig.

Vad är baksidorna med jobbet?
– Då vi jobbar åt hela försvarsmakten och över hela Sverige samt även utomlands blir det mycket resande och bortavaro från Karlsborg. Dessutom är jobbet tyvärr väderberoende vilket innebär att mycket arbete, en lång planering och förberedelser kan försenas eller helt avbrytas om det är så. Då blir man lätt sur och frustrerad.

Hur lång tid tar det att bli hoppmästare?
– Hur lång tid som helst, man blir aldrig fullärd. Men grovt kan man säga att efter ett år har man en bra grundutbildning att stå på och deltar i rundkalottfällning och enklare materielfällning. Efter två år har man uppnått en god baskunskap som hoppmästare. För att uppnå och behärska den riktiga specialkompetensen i de olika formerna av hoppning och fällning krävs många års utbildning men framför allt erfarenhet och lång tjänstgöring vid hoppmästargruppen, minst 3-5 år.

Ett variationsrikt yrke

Hur ser ni på utveckling framåt vid hoppmästargruppen?
– Ett av de områden som utvecklats mest under senare år är Försvarsmaktens förmåga till luftburen försörjning. Med detta menas att från luften kunna försörja förband på marken med material, förnödenheter eller personal där andra transporter är omöjliga eller där tidsförhållandena för vanlig transport är för långa.  Dessutom delar jag delar vår chefs vision att K 3 om några år i sin helhet är ett luftburet förband där alla enheter och förmågor kan fallskärmsfällas eller landas in på en TLZ och därigenom vara först på plats och leverera av politiker och Försvarsmakten efterfrågad effekt.

Varför tycker du att man skall fundera över att söka sig till hoppmästargruppen och K 3?
– Du måste tycka om fallskärmshoppning, utmaningar och att jobba i en liten professionell grupp som ställer de högsta kraven på sig själva. Du måste ha en hög fysisk prestationsförmåga samt våga och ha en vilja att utvecklas och ständigt lära dig nya saker. Vill du samtidigt få möjligheten att jobba med Sveriges främsta soldater i Karlsborg, ständigt vara beredd på insats så tycker jag att du skall överväga yrket hoppmästare. Jag har ännu inte en dag ångrat mitt val.