Rekryterna anländer

Tisdag den 26 april var det en strid ström av civilklädda individer som passerade vakten på Berga, närmare 150 stycken. En lång väntan var äntligen över för både rekryterna och för befälen som under en längre tid har förberett sig för inryck till den grundläggande militära utbildningen, GMU på Amf 1.

Närmare 150 rekryter har kommit till Amfibieregementet för att genomföra den grundläggande militära utbildningen, GMU. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Rasmus Schierup, närmast kameran och Mattias Rundqvist bäddar sina sängar.
Rasmus Schierup, närmast kameran och Mattias Rundqvist bäddar sina sängar. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Peter Cullemark från idrotten hjälper till med övningarna.
Peter Cullemark från idrotten hjälper till med övningarna. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sjukgymnasten Kjell Norman visar hur varje övning går till.
Sjukgymnasten Kjell Norman visar hur varje övning går till. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Rasmus Schierup, närmast kameran och Mattias Rundqvist bäddar sina sängar. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Peter Cullemark från idrotten hjälper till med övningarna. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sjukgymnasten Kjell Norman visar hur varje övning går till. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

– Det känns bra att vara här, lite nervöst självklart då jag inte riktigt vet vad som väntar, sa Rasmus Schierup, en av rekryterna

Direkt när de inryckande anlände, skrevs de in och delades in i redan färdigplanerade plutoner. Efterhand som plutonerna fylldes upp var det dags att gå till förrådet för att utrustas med allt en soldat behöver, allt ifrån uniform till ryggsäck.

De första dagarna går åt till att ordna med grundläggande saker såsom hämtning av utrustning, obligatoriska genomgångar samtidigt med enklare utbildningspass, t.ex. exercis, eller att lära sig gradbeteckningar.

Siktet inställt

Det märktes att många av rekryterna hade tänkt igenom sitt val före inryck, många hade en klar plan för vad de vill med sin utbildning.
– Jag har redan mönstrat och tanken var att jag skulle rycka in redan tidigare men så ändrades förutsättningarna. Jag vill ändå genomföra militär utbildning, därför sökte jag mig hit, sa Rasmus.
– Jag har också velat göra värnplikten så det blev naturligt att söka till GMU, sa Mattias Rundqvist

Helsingborgskillarna Rasmus och Mattias vill fortsätta inom den militära banan efter att de har genomfört GMU, de har siktet inställt på att bli yrkesofficerare.

Tre månaders utbildning väntar

Killarna och tjejerna ska nu under tre månader genomföra en grundläggande militär utbildning, som ger dem behörighet att anställas i Försvarsmakten som soldater, förutsatt att de är godkända och uppfyller alla krav. Utbildningen omfattar allt ifrån fysisk träning till vapenutbildning.

Fysisk träning

Att vara i fysisk och psykisk bra kondition underlättar soldatlivet, nivån är dock olika hos alla och då gäller det att bygga upp en bra grund.
Varje morgon kommer att inledas med gymnastik syftande till att stärka upp kroppen för att kunna hantera olika belastningar. Särskilda övningar är framtagna och anpassade för de belastningar soldaterna utsetts för, men de är lika bra och stärkande för gemene man/kvinna.

Hela kompaniet hade samlats på exercisplanen för att prova på de olika övningar som morgongymnastiken innehåller. Förbandets sjukgymnast Kjell Norman tillsammans idrottsavdelningen och kompaniets befäl, höll i utbildningen.