Premiär för ungdomsförsöket

Det blev en lyckad premiär för ”Ungdomsförsöket” . Trettiofem ungdomar och ungdomsledare hade hörsammat inbjudan från bataljonen och var inställda på en spännande helg tillsammans med kamrater från nordvästra Skåne och representanter för bataljonen.

Johanna Geritz testar tyngden av ett granatgevär. Foto: Jerker Andersson/Försvarsmakten
För Marina Mathistad kan det bli aktuellt med engagemang i Hemvärnet.
För Marina Mathistad kan det bli aktuellt med engagemang i Hemvärnet. Foto: Jerker Andersson/Försvarsmakten
Helgen innebär möjlighet att bekanta sig med olika system som används inom Försvarsmakten.
Helgen innebär möjlighet att bekanta sig med olika system som används inom Försvarsmakten. Foto: Jerker Andersson/Försvarsmakten
För Marina Mathistad kan det bli aktuellt med engagemang i Hemvärnet. Foto: Jerker Andersson/Försvarsmakten
Helgen innebär möjlighet att bekanta sig med olika system som används inom Försvarsmakten. Foto: Jerker Andersson/Försvarsmakten

Ungdomsförsöket är ett projekt mellan Skånskagruppen, hemvärnsbataljonerna och de frivilligorganisationer som bedriver ungdomsverksamhet. Det har som syfte att väcka ungdomarnas intresse för framtida anställning eller annat engagemang inom Försvarsmakten. Tanken är att framför allt ungdomar över 18 år ska ges möjlighet att medverka i hemvärnsförbandens utbildnings och övningsverksamhet.

Under helgen hos 123.hemvärnsbataljonen i Helsingborg, fick man bland annat lära sig upprätta plutons-, kompani- och bataljonsstabsplatser samt känna på hur det kan vara att arbeta i olika befattningar inom hemvärnet.

Ungdomarna fick också en förevisning av en patrull ur Underrättelsekompaniet som visade hur man opererar med hund och som letade upp och grep en figurant inom Bergaområdet. Under kvällen ordnades en uppskattad grillfest med hamburgare och tillbehör innan det var dags att ”gå på puten” och vila sig inför söndagens övningar.

– Det här kommer bli ett lyft för hela bataljonen, säger Monica Ståhl som är ledningsplutonschef i bataljonen och en av de verkligt drivandande personerna bakom ungdomsförsöket.

Även ställföreträdande bataljonschefen Tyronne Engström är positiv:
– Jag högg på det här direkt när jag av SSK ungdomshandläggare, kapten Jerker Andersson, fick höra att han hade för avsikt att starta upp Ungdomsförsöket med vår bataljon som försöksbataljon”,

Johanna Geritz från Helsingborgs ungdomsavdelning tycker hon har lärt sig mycket nytt:
– Jag kan tänka mig en fortsättning inom Försvarsmakten. Mitt mål är utlandstjänst.

Marina Mathistad som är medlem i Höganäs ungdomsavdelning tyckte helgen varit väldigt lärorikt och intressant.
– Hundförevisningen var extra intressant då jag själv har tankar på att bli fodervärd, sa Marina som även hon funderar på en fortsättning inom Försvarsmakten.