Premiär för Länk 16

– Det är enorm skillnad att kunna agera i fientligt luftrum där man har full kontroll på alla fientliga flygplan. Tidigare kunde vi bara lyssna på flygstridsledaren och fick själva måla upp en bild i huvudet, säger Hans Einerth, chef för Luftstridsskolans verkansutvecklingsenhet.

I övningen deltog bland annat en flygande stridsledningscentral ASC 890 samt JAS 39 Gripen. Foto: Lars-Åke Siggelin/Försvarsmakten
Datalänksystemet Länk 16 använder information från bland annat egna stridsflygplan och den flygande stridsledningscentralen.
Datalänksystemet Länk 16 använder information från bland annat egna stridsflygplan och den flygande stridsledningscentralen. Foto: Lars-Åke Siggelin/Försvarsmakten
Datalänksystemet Länk 16 använder information från bland annat egna stridsflygplan och den flygande stridsledningscentralen. Foto: Lars-Åke Siggelin/Försvarsmakten

– Nu kan vi i stället ägna den tiden åt att fokusera på vårt uppdrag i det fientliga området. Det ökar vår överlevnadsförmåga, tillägger Hans Einerth.

Det är datalänksystemet Länk 16 som gör det möjligt för piloterna att få bilden av var fienden befinner sig och även att samverka med egna förband. Det är ett internationellt datalänksystem som används för att ge olika enheter samma bild av läget.

Lägesbilden kan delas av stridsflygplan och stridsledningscentralen men även av enheter i luftvärnet, övriga armén och marinen. Länk 16 använder information både från exempelvis egna stridsflygplan och den flygande stridsledningscentralen, men kan också ta in information från andra länder.

Systemet innebär ett rejält lyft för JAS 39 Gripens förmåga. I början av mars övade flygvapnet för första gången med systemet.
– Arbetet med att införa Länk 16 har varit krävande och pågått under lång tid. Därför är det extra skönt att vi äntligen kan börja använda systemet så som det är avsett, säger Kurt Henriksen, som är flygstridsledare och jobbar med införandet av Länk 16.

Kvalitetssäkring av stridsledning

Övningen var också ett tillfälle att utvärdera den taktik, stridsteknik och de procedurer som gäller för JAS 39 Gripen. Dessutom validerades, det vill säga kvalitetssäkrades, förmågan att stridsleda i en internationell miljö.

– Avsikten med valideringen är att kvalitetssäkra flygvapnets förmåga med Länk 16. Vi ska även komma med förslag på åtgärder eller förändringar för att utveckla den taktiska förmågan. Det gäller att täcka hela kedjan från planering till utvärdering. Vi validerar både tekniska system, organisationen och personalen, säger Pierre Ziherl, divisionschef på enheten taktisk utprovning JAS 39.

Scenariot i övningen var komplext och skulle likna en större internationell konflikt med deltagare från flera länder. På båda sidor av övningens konflikt fanns flygförband.

Deltagarna i övningen var svenska Gripen-divisioner, underhållsenheter, flygande stridsledningscentral ASC 890, stridsledningscentral, flygstridsledare och Luftstridsskolans verkansutvecklingsenhet. Dessutom deltog enheter från Norge och Finland. Under övningen flög man i både svenskt och norskt luftrum.