Överlämning i Kosovo

KS 23 har tagit över ledningen för de svenska enhterna i Kosovo. Efter Transfer of Authority (TOA) den 3 april lämnade chefen för KS 22, överstelöjtnant Michael Ginér, över ledningen till chefen för KS 23, överstelöjtnant Anders Stach.

KS23 har tagit över insatsen i Kosovo. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Övlt Anders Stach tar  över fanan och ledningen från övlt Michael Ginér.
Övlt Anders Stach tar över fanan och ledningen från övlt Michael Ginér. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten
Övlt Anders Stach tar över fanan och ledningen från övlt Michael Ginér. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten

Efter överlämningen är det nu dags för KS 23 att sätta sin prägel utifrån det nya läget. Den svenska operativa effekten kommer i huvudsak från de ‘fieldhouses’ som de svenska samverkansgrupperna flyttat till i Pristina och Gracanica. Numera utgår allt nationellt stöd från KFOR:s huvudbas, Camp Film City - som blir en ny central plats för de svenska enheterna.

Nystart

Trots att detta är den 23:e svenska styrkan är det något av en nystart med tanke på de nya arbetsplatserna och det nya konceptet. En möjlighet att bygga nytt, kunna påverka och bidra till landets fortsatta positiva utveckling. Läget runt Pristina, i det svenska ansvarsområdet, är lugnt men svårläst. Det visade inte minst veckans gångna ogiltigförklarande av presidentvalet och demonstrationer som ägde rum, då polisen fick sätta in tårgas.

KS 23 tackar KS 22 för deras insatser där man började på den numer historiska Camp Victoria, som avvecklades, och flyttade till Camp Film City där man la den grund varpå KS 23 nu ska bygga huset.