ÖB: "Ni är det bästa vi har"

Högkvarteret för Nordic Battlegroup - Force Headquarters - deltar just nu i övningen ”Viking 11”. På söndagen besökte Sveriges överbefälhavare, general Sverker Göranson, (F)HQ: – Ni är det bästa vi har just nu, konstaterade ÖB vid besöket.

Överbefälhavaren general Sverker Göranson på besök vid (F)HQ under "Viking 11". Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten

(F)HQ består av 115 officerare och specialister från fem olika länder- Sverige, Estland, Finland, Irland och Norge. Staben har arbetat och övat tillsammans sedan i augusti 2009 och har till uppgift att leda Nordic Battlegroup vid en insats. Det är också det man övar under ”Viking 11”. I det fiktiva landet ”Xland” är den nordiska stridsgruppen insatt och möts av en mängd olika utmaningar. I en tom och lätt dragig industrilokal i Enköping är stabsplatsen upprättad och ÖB går från avdelning till avdelning och pratar med stabsmedlemmarna:
– Jag har följt (F)HQ sedan starten och jag är oerhört glad över att se till vilken nivå förbandet har tagit sig.

ÖB övar också

Men det är inte bara (F)HQ som övas under ”Viking 11” utan en mängd andra staber också- däribland en som leds av ÖB själv:
– Det är unikt. Aldrig tidigare har en överbefälhavare deltagit i en övning på det här sättet, säger Sverker Göranson. 
Men att jämföra (F)HQ med de andra staberna är inte helt enkelt:
– Det är som natt och dag. Övriga staber ju tillfälligt sammansatta för den här övningen. (F)HQ har ju jobbat tillsammans länge.

Hög kvalité på NBG:s förband

(F)HQ står, liksom resten av Nordic Battlegroup, i beredskap. Beredda på att inom tio dagar kunna sättas in nästan vart som helst i världen om EU så beslutar. För ungefär en dryg vecka sedan fattade Riksdagen beslut om att använda NBG:s stridsflygplan som ett nationellt bidrag till den Nato-ledda operationen att upprätthålla flygförbudszonen över Libyen:
– Vi tog det bästa vi hade ur Försvarsmaktens verktygslåda, säger Sverker Göranson. Det visar också på kvalitén på förbanden i Nordic Battlegroup. Jag skulle inte känna någon som helst oro om politikerna beslutade att sätta in hela NBG någonstans.
ÖB kastar en hastig blick på klockan. Strax ska han tillbaka till sin egen stab för att fortsätta övningen:
– Det finns inga genvägar. Övning ger färdighet, säger han.