Ny chef på Försvarsmaktens tekniska skola

– Jag har det som krävs!Med de orden tog FMTS nya chef, överste Lennart Axelsson över ”FMTS-rodret”. Han fortsatte, samtidigt som han höll upp broschyren ”Ett användbart försvar”:– Vi är på plats i Afghanistan och Libyen. Halva EU:s insatsstyrka är just nu svensk personal.

– Jag vill tacka Ulf Crona för ett mycket bra jobb som chef på FMTS, sa FMTS nya chef, överste Lennart Axelsson i sitt inledande tal. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Överstelöjtnant Ulf Crona talade om de utmaningar han mött som chef på FMTS.
Överstelöjtnant Ulf Crona talade om de utmaningar han mött som chef på FMTS. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Avgående chef, överstelöjtnant Ulf Crona lämnar över förbandet till pågående chef, överste Lennart Axelsson.
Avgående chef, överstelöjtnant Ulf Crona lämnar över förbandet till pågående chef, överste Lennart Axelsson. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Många FMTS-medarbetare var på plats för att "ta emot" FMTS nya chef.
Många FMTS-medarbetare var på plats för att "ta emot" FMTS nya chef. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Överstelöjtnant Ulf Crona talade om de utmaningar han mött som chef på FMTS. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Avgående chef, överstelöjtnant Ulf Crona lämnar över förbandet till pågående chef, överste Lennart Axelsson. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Många FMTS-medarbetare var på plats för att "ta emot" FMTS nya chef. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

Överste Lennart Axelsson tillträder sitt jobb i en tid när stora förändringar är att vänta. Ett arbete pågår redan för en samordnad ledning av Försvarsmaktens olika logistikförband. Det betänkande om försvarets stödstruktur som lämnas till regeringen inom kort kommer även att påverka verksamheten på FMTS.

– Detta är det mest spännande förbandschefsjobb jag kan tänka mig så när jag blev tillfrågad tvekade jag inte att tacka ja, säger Lennart Axelsson om sin nya befattning. Samtidigt vill jag tacka Ulf Crona för ett mycket bra jobb som chef för FMTS. Ulf kommer att återgå till sin ursprungliga befattning som ställföreträdande chef  FMTS.
– Tillsammans har vi det som krävs, säger FMTS nya chef.

Avgående chef, överstelöjtnant Ulf Crona, pratade om de utmaningar han mött som chef på FMTS. Han nämnde bl a Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem, att FMTS leverera efterfrågade utbildningar till Försvarsmakten och till andra länder. Han talade om vikten av rekrytering och GMU (Grundläggande militär utbildning).

– Lennart Axelsson tar över en unik del av Försvarsmakten. Välkommen till Halmstad och lycka till, avslutade avgående chef Ulf Crona sitt tal.