Nordiskt bärgningssamarbete

Hjulfordonsbärgningsgruppen ur NBG:s logistikkompani och projektet ”Omhändertagande av markmateriel” vid Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, har genomfört en räddningsutbildning för bärgningspersonal i Norge. För samtlig norsk bärgningspersonal är utbildningen obligatorisk inför en utlandsmission.

Patientens säkerhet är hela tiden i fokus under räddningsarbetet. Foto: Erik Johansen FLS
Bärgningsterrängbil 20/27 kunde enkelt bärga den nya norska splitterskyddade terrängbilen Dingo2.
Bärgningsterrängbil 20/27 kunde enkelt bärga den nya norska splitterskyddade terrängbilen Dingo2. Foto: Erik Johansen FLS
Samverkan mellan svensk bärgnings- och norsk sjuktransportpersonal vid ett övningsmoment.
Samverkan mellan svensk bärgnings- och norsk sjuktransportpersonal vid ett övningsmoment. Foto: Christer Ivarsson Försvarsmakten
Övningsmoment i losstagning av skadade vid en fordonsolycka.
Övningsmoment i losstagning av skadade vid en fordonsolycka. Foto: Joakim Halén Försvarsmakten
Bärgningsterrängbil 20/27 kunde enkelt bärga den nya norska splitterskyddade terrängbilen Dingo2. Foto: Erik Johansen FLS
Samverkan mellan svensk bärgnings- och norsk sjuktransportpersonal vid ett övningsmoment. Foto: Christer Ivarsson Försvarsmakten
Övningsmoment i losstagning av skadade vid en fordonsolycka. Foto: Joakim Halén Försvarsmakten

Som ett led att inom det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO har FMTS utvecklat kontakter med Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk, FKL, vilket resulterat i ett gemensamt svenskt-norskt projekt för att utveckla omhändertagandeprocessen för markmateriel. Målbilden är att skapa en gemensam grund för metoder och utbildning vilket i förlängningen skulle kunna möjliggöra ett poolningsförfarande av hjulbärgningsresurserna.  

I den norska definitionen av omhändertagande finns även en räddningsrelaterad del, att det i ett skadat fordon också kan sitta en besättning som skadats samtidigt som fordonet bärgas. Bärgningsbesättningen får då en roll vid en fordonsolycka i internationell verksamhet, som till del kan jämföras med den som räddningstjänsten har i Sverige.

Under den intensiva kursveckan lärde sig eleverna att använda de hydrauliska klippverktyg som finns på den nya hjulfordonsbärgaren, Bgtgb20/27. Den mångsidiga och användarvänliga bärgningsbilens olika funktioner användes i stor omfattning.

En av dagarna spenderades vid Rena Leir där det tittades närmare på norska splitterskyddade fordon. Det visade sig vara en tämligen enkel sak att koppla den nya norska patrullbilen KMW Dingo 2 till den svenska bärgningsbilen. Vid Rena Leir genomfördes också en momentövning tillsammans med en norsk sjuktransportgrupp. Precis som vid annan räddningsrelaterad verksamhet är patientens säkerhet hela tiden i fokus och samverkan ett honnörsord.

I Norge har man sedan flera år utvecklat delfunktionerna inom omhändertagande på många områden, som samarbete med civila bärgningsbolag, erfarenhetsåtermatning från inträffade olyckor och certifieringar av kurser.
– Jag är mycket nöjd med kursen som genomfördes i en trevlig norsk anda på ett professionellt sätt, säger kapten Andreas Rubenson vid FMTS.

Förhoppningen är att kunna implementera detta kursomfång i missionsutbildningen för hjulfordonsbärgningsbesättningar. I Afghanistan är norska och svenska hjulbärgare samgrupperade, så det finns ett värde i att ha delar av missionsutbildningen tillsammans.