NBG telekrigstropp övade med helikopter 15

Helikopter 15 landar i snöröken ledd av en soldat ur NBG telekrigstropp. Flygpersonalen gör sig beredd att hämta upp de skadade soldaterna. Denna gång är det en övning men evakuering med helikopter kan bli verklighet vid en eventuell insats med Nordic Battlegroup.

Samtliga soldater fick lära sig att ”ta ned” en helikopter. Foto: Elof Wecksell/Försvarsmakten
I- och urlastning av skadad personal var ett annat moment som övades.
I- och urlastning av skadad personal var ett annat moment som övades. Foto: Elof Wecksell/Försvarsmakten
I- och urlastning av skadad personal var ett annat moment som övades. Foto: Elof Wecksell/Försvarsmakten

Ledningsregementet i Enköping bidrar med en tropp telekrigssoldater till Nordic Battlegroup. Som ett led i deras träning övas också evakuering av skadade soldater med helikopter. Då Ledningsregementet inte har några egna helikoptrar skedde övningen tillsammans med helikoptrar och personal från Helikopterflottiljen i Linköping.

Soldaterna vid telekrigstroppen är välutbildade inom livräddning i strid och till sin hjälp hade övningsledaren löjtnant Danny Regnér ett antal soldater som utbildat sig till ”combat life savers” vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur under vintern.

Övningsdagen började med en grundlig genomgång om vilka regler som gäller och vad man måste tänka på då man skall arbeta med och runt en helikopter. För telekrigstroppen som skall kunna verka självständigt och ibland långt från egna förband, är det extra viktigt att alla har förtroende för den egna förmågan att kunna samverka med en helikopterenhet, då detta är ett avgörande led i sjukvårdskedjan. Samtliga soldater fick lära sig att ”ta ned” en helikopter, det vill säga få den att landa säkert, samt i- och urlastning av skadad personal. Befäl och gruppchefer fick också öva på en så kallad ”link up” med helikopterpersonalen via radio och ge dem det underlag de behöver för att kunna landa och ta emot den skadade.

Dagen avslutades med en tillämpad övning då troppen fick öva på allt från strid och tillbakaryckning till evakuering med helikopter, även kallat Helevac. Efter övningen var alla överens om att det varit en mycket givande dag.
– Det var en förtroendeskapande övning där vi befäste vår förmåga i sjukvårdskedjan, säger major Wiklund, chef för NBG telekrigstropp, som var både stolt och nöjd med soldaterna efter övningen.