KS 22 har kommit hem

– Det är blandade känslor över att det är slut, både glädje över att vara hemma men också lite vemod över att skiljas från goda kamrater. Det var en genomgående kommentar från många i KS 22 när de på kvällen den 5 april landade på Axamo flygplats i Jönköping efter avslutad Kosovoinsats.

De första att stiga ur flygplanet på Axamo flygplats. Foto: Helena Lyborg/Försvarsmakten
Chefen för KS 22, Michael Ginér (th), är nöjd med förbandets insatser i Kosovo.
Chefen för KS 22, Michael Ginér (th), är nöjd med förbandets insatser i Kosovo. Foto: Helena Lyborg/Försvarsmakten
Uppställning på Axamo flygplats.
Uppställning på Axamo flygplats. Foto: Helena Lyborg/Försvarsmakten
Chefen för KS 22, Michael Ginér (th), är nöjd med förbandets insatser i Kosovo. Foto: Helena Lyborg/Försvarsmakten
Uppställning på Axamo flygplats. Foto: Helena Lyborg/Försvarsmakten

En av ingenjörbataljonerna vid Ing 2 har haft huvudansvaret för den svenska insatsen i Kosovo från oktober 2010 fram till nu. De har haft som huvuduppgift att stödja demokratiseringsprocessen i landet. Förbandet från Ing 2 är nu avlöst av KS 23, tillhörande Livgardet i Kungsängen. Ingenjörerna återvände hem till Sverige i två av Flygvapnets Herculesplan.

Det var trötta men nöjda officerare och soldater som beträdde svensk mark igen efter ett halvår i Kosovo. De välkomnades hem av ställföreträdande chefen för Ing 2, Bo-Anders Jansson, och en officersfanvakt med regementets fana. På plats när de landade fanns också ett stort mediauppbåd som ville få veta hur de upplevt sin insats.

Vid en högtidlig ceremoni den 7 april kommer samtliga att tilldelas Försvarsmaktens medalj för internationella insatser av arméinspektören, Berndt Grundevik. Innan de skiljs åt för att återförenas med sina anhöriga väntar också avrustning, personliga samtal och en gemensam avslutningsmiddag.