Kraftsamlig för Shibirghans säkerhet

Operational Coordination Center-Provincial, OCC-P, är det samarbetsorgan där koordinering för operationer inom en provins sker. Det är en av de viktigare kontaktytorna som den svenska-finska kontingenten och det svenska Operational Mentoring and Liasion Team, OMLT,  har i sitt arbete med att stötta den afghanska säkerhetsstyrkans, ANSF, säkerhetsarbete.

– Jag håller svenskarna och finländarna högt. De kommer hit från ett fredligt land, för att skapa fred i vårt land. Deras familjer måste vara stolta och goda som låter dem komma hit och jag är tacksam för det, berättar general Neamatullah. Foto: Mikael Wallentin Åstrom/Försvarsmakten
I OCC-P finns representanter från hela nationens säkerhetsstyrka. Svenska OMLT och det svenska Provincial Reconstruction Team finns också med.
I OCC-P finns representanter från hela nationens säkerhetsstyrka. Svenska OMLT och det svenska Provincial Reconstruction Team finns också med. Foto: Mikael Wallentin Åstrom/Försvarsmakten
I OCC-P finns representanter från hela nationens säkerhetsstyrka. Svenska OMLT och det svenska Provincial Reconstruction Team finns också med. Foto: Mikael Wallentin Åstrom/Försvarsmakten

OCC-P leds av en representant ur ANSF. Isaf finns representerat under säkerhetsmötet i alla provinsers OCC-P. I Shibirghan, provinsen Jowzjan, hålls dagligen säkerhetsmötet, utom fredagar. Svenska OMLT och 2:a skyttekompaniet från Camp Monitor finns med som ständiga representanter.

Armégeneralen Said Neamatullah, ordförande för OCC-P i Shibirghan, anser att säkerhetsmötet är av stor vikt för att kraftsamla provinsens resurser inom ANSF och Isaf, för att på så vis få maximal effekt ute på fältet.
– Tillsammans är vi starka. Som du ser sitter vi representerade från hela nationens säkerhetsstyrka. Svenska OMLT och det svenska Provincial Reconstruction Team finns också med. Här sitter vi och löser våra gemensamma problem – motståndarna, säger general Neamatullah.

General Neamit fortsätter att berätta om hur OCC-P är ett verktyg som förbättrar patruller och operationer som Isaf och ANSF genomför tillsammans. Skulle ett snabbt agerande från exempelvis polisen behövas kan generalen beordra detta genom OCC-P och få en direkt effekt ute på fältet. Inför det Afghanska nyåret – Nawroz – har ett antal säkerhetsåtgärder vidtagits från OCC-P för att garantera invånarnas säkerhet. Genom mötet koordineras åtgärderna som varje del av ANSF bidrar med. Isaf understödjer ANSF på bästa sätt.

Kompanichefen för 2:a skyttekompaniet, major Ulf Ahl, förklarar att OCC-P är ett forum som också ska effektivisera säkerhetsarbetet.
– För att förbättra patrullerna behöver vi hela tiden föra en dialog med våra kollegor inom OCC-P. Vad är egentligen mest effektivt? Vi får jämka våra synsätt och på så vis når vi effekt ute i terrängen, säger Ulf Ahl.
– ANSF sätter gränser för vad som är möjligt att genomföra. Isaf sätter gränser för vad vi kan understödja med.

– När vi beslutar oss för att genomföra en operation eller patrull informerar vi också guvernören. Inget genomförs utan att han är informerad och ger sin tillåtelse. Vi arbetar på så sätt tillsammans och genom den afghanska civila representationen i vårt säkerhetsarbete, fortsätter general Neamatullah att förklara.
Respektive provinsguvernör finns i beslutsleden för OCC-P som in sin tur rapporterar även till den regionala motsvarigheten Operational Coordination Center Regional, OCC-R. I Shibirghans fall till OCC-R i Afghanistans norra region.

Stödet från Sverige

Den svenska-finska kontingenten har under flera tillfällen understött ANSF i operationer som delvis har koordinerats på OCC-P i Shibirghan. Nu senast Operation Shariki. Generalen uttrycker sin största tacksamhet och respekt för svenskarna som enligt honom har skapat förutsättningar för lyckade operationer och patruller.
– Jag är djupt imponerad och håller svenskarna och finländarna högt. Till Afghanistan kommer den svenska styrkan, från ett fredligt land, för att skapa fred i vårt land. Deras familjer hemma i Sverige måste vara stolta och goda som låter dem komma hit och jag är tacksam för det, avslutar general Neamatullah.