Insatsberedda skyddsstyrkan kunde förhindra inbrott

Efter att Marinbasen vid upprepade tillfällen har blivit utsatt för inbrott lyckades Marinbasens Insatsberedda skyddsstyrka, natten till den sjunde april, att förhindra en stöld och att också gripa en av förövarna.

Försvarsmakten ansvarar för säkerhetsskyddstjänst kring egna objekt. Foto: Marinbasen/Försvarsmakten

Marinbasen har varit utsatt för återkommande stölder de senaste tre åren. Förbandet har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet och för att förekomma tjuvarna. Vid midnatt, den sjunde april, lyckades den Insatsberedda skyddsstyrkan (IBSS) med att göra ett ingripande och därmed förhindra en stöld.

Under natten upptäcktes två personer i full gång med att försöka göra inbrott i ett skyddat objekt. En av personerna kunde också gripas på bar gärning. I samband med gripandet upptäcktes verktyg och plastbackar avsedda för lastning av stöldgods, dessa togs i beslag av polisen.

Försvarsmakten ansvarar för säkerhetsskyddstjänst kring egna objekt. Marinbasens Insatsberedda skyddsstyrka ansvarar för och gör inspektionsronder och kontroller av sådana objekt, anläggningar och förråd. Insatsen utfördes av en styrka bestående av ett befäl och några soldater.