I väntan på rekryterna

I slutet på april rycker det in blivande soldater till Amfibieregementet för att genomföra tre månader grundläggande militär utbildning, GMU. Efter genomförd och godkänd utbildning är killarna och tjejerna behöriga att ta anställning som soldat i Försvarsmakten. Att genomföra soldatutbildning på förbandet är inget nytt, men att utbilda mot anställda soldater är en ny erfarenhet som ställer helt andra krav på förbandets instruktörer.

Löjtnant Peter Bergqvist ställföreträdande plutonchef och planeringsansvarig för GMU. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Instruktörerna förbereder det sista inför utbildningen.
Instruktörerna förbereder det sista inför utbildningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Logement där killarna och tjejerna skall bo i iordningställs.
Logement där killarna och tjejerna skall bo i iordningställs. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Instruktörerna förbereder det sista inför utbildningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Logement där killarna och tjejerna skall bo i iordningställs. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Crika 150 rekryter är det som rycker in och löjtnant Peter Bergqvist har sedan i början på januari jobbat med planering och förberedelser inför den kommande utbildningen.  Peter har själv sin bakgrund på Amf 1 och gjorde lumpen åren 2000/01.
– Efter lumpen var jag civil i två år för att främst plugga, målet var dock att jag skulle komma tillbaka till förbandet och utbilda mig till officer vilket jag gjorde och tog min examen 2005 efter två års studier på militärhögskolan, berättade Peter

Stort arbete med förberedelser

Peter och några av hans andra kollegor haft en stor roll i planeringsarbetet och han berättar om sitt arbete.
– Jag ser verkligen fram emot detta då vi under så lång tid nu har förberett oss för inryck. Jag och min kollega löjtnant Mattias Norén har varit huvudansvariga för all planering inför den kommande GMU:n. Det har varit en stor utmaning men fantastiskt roligt. Arbetet har underlättats av att vi har fått ett så bra stöd från amfibiebataljonen, regementsledningen och ända upp till högkvarteret, vi har hela tiden haft en öppen och bra dialog på alla nivåer.
Vi har i ett tidigt skede varit delaktiga i en så kallad införandegrupp, där det har utarbetats noggranna utbildningsplaner för alla skeden. Ingenting har lämnats åt slumpen, allt är planerat i minsta detalj vilket ställer höga krav på oss som utbildar att vi är pålästa och förberedda.

Peter betonade vikten av att följa utbildningsplanen som ser likadan ut i hela försvarsmakten. Tanken är ju att en soldat ska kunna anställas i vilket som helst av Försvarsmaktens förband oavsett var han/hon har genomfört den grundläggande utbildningen och då gäller det att vara lojal mot planen.

Ändrad inställning till utbildning

Många av plutoncheferna och instruktörerna är skolade i systemet då utbildningen byggde på ett värnpliktsförsvar, även om innehållet i grundutbildningen inte skiljer sig i sak så skiljer sig inställningen till utbildningen berättar Peter och fortsätter:

– Inledningsvis var jag skeptisk till utbildningsplanen, även då sakinnehållet inte skiljde sig från tidigare utbildningar men upplägget är annorlunda.  Efterhand som jag har jobbat i processen har jag ändrat mig totalt och ser helheten och den röda tråden. Hela utbildningen hänger ihop på ett extremt pedagogiskt sätt och det är här den största utmaningen har varit, att få alla i kompaniet att se samma sak och jobba mot samma målbild, berättar Peter

För att få hela kompaniet att sträva åt samma håll, har det genomförts interna och externa utbildningar och fältövningar. Inom kompani- och plutonslagen har man diskuterat policy och värdegrundsfrågor och man har ensat synen på utbildningen, vilket har gett resultat.

För att ytterligare skapa bra förutsättningar har Peter och några av hans kollegor besökt pågående GMU utbildningar för att ta del av deras hittills vunna erfarenheter.

Informationshelg för blivande rekryter

Nyligen bjöd förbandet in till informationshelg för rekryterna, detta har förbandet gjort under många år med bra resultat. Av de närmare 150 blivande soldaterna deltog över 100 på informationshelgen.

– Det är bra resultat att så många valde att komma, flertalet bor ju ganska långt härifrån och det visar ju på att det finns ett seriöst intresse för utbildningen, säger Peter.

Tidigare år har mycket av frågorna på informationshelgerna kretsat kring värnpliktsersättning, träning, ledigheter och annat.  Nu var det mer frågor om vad som händer efter genomförd GMU. Flertalet som snart börjar sin utbildning har ett tydligt mål, att få en anställning som soldat eller fortsätt att utbilda sig till specialist- eller yrkesofficer.

Väntan snart över

– Jag känner mig jättenöjd med alla förberedelser och jag vet att många på kompaniet delar samma känsla. Vi har verkligen fått alla förutsättningar att lyckas, nu är det mycket upp till oss att förvalta kunskaperna, våra erfarenheter och profession på absolut bästa sätt. Jag upplever att vi verkligen har bollat frågor högt och lågt, diskussionerna har varit med de inryckande i fokus, det är individer med så otroligt varierande bakgrunder och erfarenheter. För oss är det ett viktigt steg att skapa en arbetsplats öppen för alla, oavsett kön, ålder eller bakgrund, som uppfyller den kravprofil försvarsmakten ställer. Jag längtar nästan till att utbildningen är klar för jag är så ivrig att se slutresultatet, avslutar Peter