Hundsamarbetet har startat

– Att utbilda norska och svenska hundekipage gemensamt inför insats i Afghanistan är positivt för utvecklingen inom hundtjänsten, säger kapten Susanne Bäck. Susanne har varit ansvarig från svenskt håll på kursen som nyss genomförts som ett led i det nordiska samarbetet.

Dressören Klas Carlsson från F 17 med hunden FM:s Bia övar vägsök. Foto: Susanne Bäck/Försvarsmakten

Hundar för insats

Försvarsmaktens Hundtjänstenhet har med den norska motsvarigheten, Forsvarets Hundeskole, genomfört en kurs för vägsökande hundar och hundförare som ska sättas in i Afghanistan. Hundarna används i första hand till att söka av de vägar som ISAF, styrkan i Afghanistan, framrycker på. Detta för att så tidigt som möjligt kunna hitta och lokalisera IED:er (hemmagjorda bomber). Norge har denna erfarenhet sedan ca tre år tillbaka och vi svenskar har nu våra första operativa ekipage i insatsområdet.

Nordiskt samarbetet

Den gemensamma kursen genomfördes inom ramen för det nordiska samarbetet, NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation). Att få möjligheten att träna och utbyta erfarenheter med varandra är oerhört viktigt och påverkar utvecklingen mycket positivt inom hundtjänsten.

– Vi arbetar i snarlika förhållanden i Afghanistan och ställs inför samma utmaningar med hundtjänsten. Eftersom vi inte är så många som arbetar med denna funktion så vi behöver samarbeta så mycket vi kan inom de nordiska länderna för att få erfarenhet av varandra, berättar Susanne Bäck som arbetar på Försvarsmaktens Hundtjänstenhet.

Även Danmark och Finland är positiva till samarbete och kommer förmodligen redan vid nästa kurstillfälle att delta med ekipage.

Lärorik kurs

Under kursen som gick veckorna 11-13 var det fyra norska ekipage och två svenska som deltog.  De två svenska hundarna fördes av varsin dressör , en från Ing 2 och en från F 17, som grunddresserat dessa hundar.

– På detta sätt så ökar vi kompetensen och den taktiska förståelsen hos de dressörer som ska utbilda hundarna och deras framtida hundförare, avslutar Susanne.

Målet med kursen var att certifiera de ekipage som ska ut i insats och samtliga ekipage gjorde stora framsteg. Denna form av samarbete med gemensam kurs upplevde deltagarna som mycket lärorik.