Håll huvudet kallt

Isen ligger tjock på Hårsfjärden, på sina håll upp till 70 centimeter, himlen är knallblå men luften och vinden är iskall.

Personal ur amfibiebataljonens stab kliver i vattnet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
När individen har kontroll tar han sig upp med isdubbar.
När individen har kontroll tar han sig upp med isdubbar. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Livflotten har vänts på rätt köl, nu är det bara att kravla sig upp.
Livflotten har vänts på rätt köl, nu är det bara att kravla sig upp. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
När individen har kontroll tar han sig upp med isdubbar. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Livflotten har vänts på rätt köl, nu är det bara att kravla sig upp. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

– Korpral, löjtnant Karlsson anhåller om att få hoppa i vattnet!
– Ja, det beviljas, kommer det till svar.
En efter en anhöll soldater och officerare ur amfibiebataljonen om att få hoppa ner den iskalla svarta vaken för att sedan anhålla om att få komma upp. Allt skedde under kontrollerade former. Då amfibieförbandet verkar och transporterar sig på vatten och is är det viktigt att kunna hantera en nödsituation likt denna, med folk i vatten.

Ta kontroll

Fem isvakar var uppsågade, vid varje vak fanns en säkerhetsansvarig som hade full kontroll på individen som skulle hoppa i och som dessutom var fastbunden i en tamp som extra säkring.

– När man hamnar i en extrem situation som att gå igenom isen så gäller det att inte gripas av panik, de första sekunderna känner du inte kylan men det är ändå svårt att reglera andningen på grund av den.  När vi övar isvak skall den som ligger i vattnet anhålla om att få komma upp, det kan säkert låta konstigt men det är för att tvinga den nödställde att ta kontroll över situationen. Trampa vatten i lugn takt och få kontroll över andningen för att sedan ta sig upp, det handlar om en relativt kort tid, men det gäller att hålla huvudet kallt, sa övningsledaren lite ironiskt.

Direkt efter isvaken skulle de badande få på sig varma kläder, dricka varm saft och springa en värmeslinga för att få upp värmen.

Säkerhet för överlevnad

Senare på en betydligt varmare plats bedrevs livflotte- och flytvästövningar, närmare bestämt i vattenövningshallen i tempererat vatten.
Då förbandet i huvudsak förflyttar sig med fartyg och båtar är det ett krav att alla skall kunna hantera den överlevnadsmateriel som finns på förbandet och då måste det övas regelbundet.

Personalutbildning

Årligen genomför chefen Amf 1 personalutbildningsdagar med syfte att uppdatera personalen inom olika områden, bland annat säkerhet som var ett stort ämne vid detta tillfälle.
Det genomfördes också värdegrundsdiskussioner samt föreläsning om stress och krishantering, ämnen som ständigt måste diskuteras för att utvecklas.