Full fart på utbildningen i Bosnien

Eufor och Capacity Building and Training Divisionen, som sedan snart ett år stödjer den Bosniska armén med utbildning, har sedan i höstas påbörjat ett antal utbildningsprojekt inom ett stort antal områden.

Instruktörsutbildning i sambandstjänstens grunder. Foto: Marcus Rumpold/Eufor
Fältarbetsutbildning, grunder repellering i Norra Bosnien.
Fältarbetsutbildning, grunder repellering i Norra Bosnien. Foto: Marcus Rumpold/Eufor
Österikiska instruktörer instruerar Bosniska instruktörer.
Österikiska instruktörer instruerar Bosniska instruktörer. Foto: Marcus Rumpold/Eufor
Praktisk övning i skyddstjänst i Norra Bosnien.
Praktisk övning i skyddstjänst i Norra Bosnien. Foto: Marcus Rumphold/Eufor
Fältarbetsutbildning, grunder repellering i Norra Bosnien. Foto: Marcus Rumpold/Eufor
Österikiska instruktörer instruerar Bosniska instruktörer. Foto: Marcus Rumpold/Eufor
Praktisk övning i skyddstjänst i Norra Bosnien. Foto: Marcus Rumphold/Eufor

Konceptet bygger på att Eufor Altheas medlemsländer erbjuder stöd i form av instruktörer, kurser och andra former av utbildning direkt riktad mot den Bosniska armén. Syftet är att utveckla förmågan att planera och genomföra utbildning. Detta sker i nära samverkan med Nato och andra internationella organisationer. 

Divisionen vars medlemmar kommer från 15 olika nationer (varav Sverige bidrar med en stabsofficer) koordinerar med Nato, EU, Bosniska försvarsmakten och andra nationer som bidrar till Eufor Althea-insatsen. Divisionens experter planerar sedan i nära samarbete med Bosniska armen och bidragslandet utbildning, som sedan genomförs på plats eller i vissa fall utomlands. Detta sker oftast i form av utbildningsgrupper, enstaka kurser eller seminarium, övningar alternativt som mentorer eller rådgivare. Utbildning kan sträcka sig från dagar upp till år, beroende på omfattning och behovet av stöd.

Divisionens måtto är ”kundfokus” vilket innebär att alla utbildningsbehov är framtagna av Bosniska armén.

I dagsläget är 14 länder inblandade i det direkta stödet. Den utbildning som påbörjats sträcker sig över ett brett spektrum. Det kan vara sjukvårdstjänst och förmågan att transportera och omhänderta skadade med understöd av helikopter. Det kan handla om hur man ger stöd till det civila samhället i form av utbildning. Det kan också vara rådgivning i samband med översvämningar och skogsbränder, sambandstjänst och fältarbeten samt skyddstjänst på bataljonsnivå.

Eufor har även projekt som riktar sig till de olika ledningsnivåerna, med mentorer och kurser inom bland annat personalförsörjning, logistik och underhåll samt utveckling av doktriner och publikationer inom hela försvarssektorn.  Det kan också vara direkt stöd till utvecklingen av officers- och underofficersutbildning som tidigare införts i den Bosniska armén och som dessutom genomgår en liknande transformering som i Sverige eftersom Bosnien sedan tidigare beslutat om att vara en yrkesarmé.

Mindre del av utbildningsstödet riktar sig också mot så kallade Peace Support Operations, där Bosnien för närvarande är engagerade med observatörer i ett antal länder samt med trupp till Afghanistan.