Försvarsmaktens rehab granskad

Kapten Pontus Hübinette skadades allvarligt i samband med en trafikolycka i Afghanistan 2007. Försvarsmakten tillsatte en undersökning förra året för att klarlägga hur rehabiliteringen gått och vilket stöd de anhöriga har fått. Den har nu slutredovisats.

Undersökningen kring Försvarsmaktens rehabiliteringsåtgärder har gjorts med fallet Hübinette som utgångspunkt och innehåller både bra exempel, en hel del kritik men också rekommendationer om åtgärder.

Det akuta omhändertagandet av anhöriga fungerade mycket väl och det fanns ett starkt personligt engagemang både bland chefer och kolleger. Kritiken handlar framförallt om oklara roller, bristande dokumentation och otydliga rutiner inom organisationen. När det gäller social rehabilitering saknas det praxis inom Försvarsmakten.

– Det var en tragisk händelse som fungerat som väckarklocka, säger säkerhetsinspektör Anders Emanuelson. Det är bra att vi fått rekommendationer för åtgärder, för vi måste bli ännu bättre på det här området om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.