Försvarsmakten om läget i utlandsinsatserna

Bränsleproblemen är lösta och de åtta svenska Gripenplanen är redo att övervaka flygförbudszonen över Libyen. I Afghanistan har de svenska sjukvårdshelikoptrarna utfört sina första uppdrag. Samtidigt försämras säkerhetsläget i det svenska ansvarsområdet. Det framkom vid ett pressmöte på torsdagen där Försvarsmakten berättade om läget i utlandsinsatserna.

Gripenplanen på Sicilien Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Flygstyrkan som nu är på plats på Sicilien för att övervaka flygförbudszonen över Libyen utgick ur Nordic Battlegroup 11 (NBG) och sattes in i Natooperationen. Övriga NBG, cirka 1100 personer, är fortfarande i beredskap fram till den 13 juni och är redo att inom tio dagar lösa uppgifter om det efterfrågas.

– Det är positivt att välövade delar av NBG används när det finns ett behov, sa Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, Anders Brännström.

Flygningar i både Afghanistan och Libyen

Flygvapenistruktör Anders Silwer berättade att de tidigare bränsleproblemen nu är lösta och att det planeras att Gripenplanen på Sicilien ska göra sin första skarpa flyginsats under eftermiddagen. Han berättade också om ansvarsfördelningen i insatsen: 

– Det operativa ansvaret ligger hos koalitionen. Det innebär att det är Nato som ger oss uppdragen.

Anders Silwer kunde också berätta att de svenska sjukvårdshelikoptrar som funnits på plats i Afghanistan sedan början av april gjort sin första skarpa insats. Uppgiften bestod i att transportera två skadade soldater ur den afghanska armén från basen i Khilegay till det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal i Mazar-e Sharif.

Försämrat säkerhetsläge i Afghanistan

Säkerhetsläget i det svenska ansvarsområdet i norra Afghanistan har generellt försämrats. Detta kunde arméinspektör Berndt Grundevik berätta:

– Attacken på FN-basen i Mazar-e-Sharif den 1 april förstärker bilden av ett försämrat säkerhetsläge. Annars handlar det främst om två problemområden, väster om Mazar-e-Sharif och norr om Qush Tepah.

Den senaste månaden har FS 20 varit i stridskontakt sex gånger. En gång har flygunderstöd tillkallats. Det har inte varit några skador på personal eller materiel.

FS 20 har ett väl etablerat samarbete med afghanska säkerhetsstyrkor och polis.  Samtidigt närmar vi oss den tid på året då antalet attacker brukar öka. Läget är just nu lugnt men spänt, sa Berndt Grundevik.