Första testerna för avancerad sökgrupp

Tillsammans med Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) utvecklar Ing 2 den avancerade sökverksamheten inom Försvarsmakten. Arbetet har nu gått in i en ny fas där en grupp ska anställas vid Ing 2 för att göra försök på redan framtagna metoder.

Efter 20 meter stege når rekryten korgen där brandmannen väntar. Foto: Tobias Lindgren/Ing 2/Försvarsmakten
En rekryt på väg in i det trånga röret.
En rekryt på väg in i det trånga röret. Foto: Tobias Lindgren/Ing 2/Försvarsmakten
Ett av dagens testredskap.
Ett av dagens testredskap. Foto: Tobias Lindgren/Ing 2//Försvarsmakten
En rekryt på väg in i det trånga röret. Foto: Tobias Lindgren/Ing 2/Försvarsmakten
Ett av dagens testredskap. Foto: Tobias Lindgren/Ing 2//Försvarsmakten

En avancerad sökgrupp ska kunna genomföra sök i miljö med högt hot, till exempel hot från armerad ammunition (IED) men också där miljön är hälsofarlig. Hälsofarlig miljö kan vara trånga utrymmen, syrefattig eller höga höjder där fallrisk föreligger. Inför anställningen är ett led i processen att testa soldaternas anlag för höjdrädsla och klaustrofobi. Detta gjordes med hjälp av Räddningstjänsten i Eksjö.

Testet var tvådelat. En del bestod i att klättra upp i en stegbil för att sedan ta sig ett par meter vertikalt till korgen där en brandman tog emot och utvärderade rekrytens beteende. Det andra testet bestod i att ta sig genom ett trångt rör i svag uppförslutning med tubpaket på ryggen och masken för ansiktet. Motsvarande tester genomförs när räddningstjänsten nyanställer personal vilket gör att räddningstjänsten har en god rutin och snabbt kan utvärdera rekryternas anlag för både höjdrädsla och klaustrofobi. Räddningstjänstens hjälp har varit ovärderlig. Alla elva sökande rekryter klarade sig utan anmärkningar från brandmännen, några av rekryterna tyckte till och med att testet var riktigt roligt.

När Ing 2 nu går vidare i anställningsprocessen är risken för att de sökande lider av höjdrädsla eller klaustrofobi undanröjd, något som annars hade stoppat vidare anställningstester. Arbetet med att utveckla den avancerade sökgruppen fortsätter i Eksjö, i höst ansluter sex soldater som avslutat både grundläggande militär utbildning och befattningsutbildning.