Första skarpa övningen för nya militärpoliser

– Vi går en ljus framtid till mötes med anställda militärpolisförband, är kapten Gustav Carlssons slutsats efter övningen Viking 11 där militärpolisen stöttat säkerhetsorganisationen. – Soldaterna agerar moget och självständigt, jag är stolt över allt beröm som vi har fått från övningsledningen och övningsdeltagarna.

Militärpoliser tackades för en bra insats under Viking 11. Narkotikasökhunden My fick också vara med på uppställningen. Foto: Anton Thorstensson/infosoldat

Hösten 2010 anställdes de första militärpoliserna på Livgardet.  Sedan dess har de genomgått en 12 veckor lång juridisk utbildning i regi av Växjö universitet. Det är samma grundutbildning som polisen får. 
– Utbildningen ger bland annat kunskaper om juridik, kriminalteknik, utredningsmetodik och förhörsteknik, säger Gustav Carlsson, som är plutonchef på 15:e militärpoliskompaniet.

Den juridiska utbildningen har under våren byggts på med praktiska övningar och sedan utökats med strid, greppteknik, gripande av farliga personer, sjukvårdsutbildning och hantering av pepparsprej och batong.

I övningen Viking 11 (4-15 april), som är världens största återkommande civil-militära övning, har militärpolisen varit ett stöd till säkerhetsorganisationen. De har svarat för ordning och säkerhetstjänst. De har till exempel eskorterat personal och besökare, såsom Kronprinsessan; skyddat övningsplatser och platser där särskilda gäster bott; de har svarat för ordningstjänst inne på regementen där övningen pågått. De har även patrullerat utanför regementena och bland annat kontrollerat att uniformerad personal förtärt alkohol i lagom mängd. Detta har man gjort i samverkan med polisen.

– Övningen markerar att vi har gått från att öva till att verka skarpt. Vi kommer att fortsätta fördjupa våra kunskaper, men nu har vi ett kvitto på att militärpolisen generellt sett fungerar bra för nationell ordningstjänst. Vi har börjat arbeta i skift och kommit in i rutinerna på ett bra sätt, säger Gustav Carlsson.