Fältkockar på kurs

En helg i början av april samlades 24 entusiastiska och förväntansfulla fältkockar från Östgöta hemvärn hos Livgrenadjärgruppen för repetitionskurs. Som kokgruppchef och kock måste man kunna planera för en vällagad och näringsriktig mat som ska finnas på plats i rätt tid, det var huvudämnet på kursen.

En helg i april samlades ett tjugotal fältkockar för repetitionskurs. Foto: Hans Zettby/Försvarsmakten
Kursdeltagarna bjöd övande hemvärnssoldater på sin mat.
Kursdeltagarna bjöd övande hemvärnssoldater på sin mat. Foto: Hans Zettby/Försvarsmakten
Kursdeltagarna bjöd övande hemvärnssoldater på sin mat. Foto: Hans Zettby/Försvarsmakten

Fältkockarna lärde sig att planera matsedlar och förstå hur livsmedelshygien måste skötas vid kokgruppen. Stor vikt lades på att ta fram egentillsyn program (HACCP), lära sig upphandling, leda och organisera arbetet samt att laga mat är tuffa tag en kokgrupp får vara med om ute i skogen. Den personliga färdigheten kom också väl till pass för dem som ingick i kokgrupperna. Att variera mellan att vara kokgruppchef och sedan kock uppskattades av deltagarna. 

Personalen delades in i tre kokgrupper med var sin kokvagn där de lagade måltiderna i fält. En del gäster från några hemvärnsförband fick förmånen att se och ta del av vad förplägnadspersonalen åstadkommit i sin utbildning. De hygieniska föreskrifter och ordningsregler för vår arbetsplats samt utspisningsplats vilket tidigare under kursen lärts in hos eleverna kom att för våra gäster också öka förståelsen och vikten av att sköta fälthygienen när man är i fält.
 
En repetition där eleverna visade sina kunskaper i handhavande och vård av förplägnadsmatrielen var också bra. Här konstaterades att en del fel och brister i materielen från några av våra hemvärnskompanier finns och på detta sätt nu uppmärksammats och kan åtgärdas av dessa hemvärnsförband innan det blir dags för den stundande övningen för 30. hemvärnsbataljonen.

Att praktiskt se den planering i kokplaner man tidigare gjort bli verklighet, och genomföras med isolering, packning och förvaring av lagad mat gör att personalen förstår vikten av att alltid ligga i förhand när ett kompani skall utföra sin verksamhet. Att upprätta och bryta en kokplats tar en viss tid, där beräkningen av att lågtryckspannan och spisen kan vara varm gör att man får vara aktsam om kapellen till kokvagnen så att dessa inte kommer i omedelbar närhet av dessa och bränns sönder.

Övningen innebär att vår förplägnadspersonal med hjälp av sina nyvunna kunskaper kommer vara väl skickade att ta order, kunna planera och utföra detta så att förplägnadstjänsten inom kompani kommer att fungera på ett mycket tillfredställande sätt.