F 7 bidrar med transport- och lufttankningsresurser

På fredagen den 1 april fattade riksdagen beslut att insatsen i Libyen genomförs med styrkebidrag enligt regeringens proposition. Riksdagsbeslutet innebär att Skaraborgs flygflottilj, F 7, under hela insatsen bidrar med en C-130 Hercules för transport och lufttankning.

F7 bidrar med en C-130 till insatsen i Libyen. Foto: Transportflygenheten/Försvarsmakten

På fredagen den 1 april blev det klart att Sverige skickar ett förband för att delta i den NATO ledda operationen Unified Protector i Libyen. I insatsen ingår förutom åtta Gripenflygplan även ett av F 7:s Herculesflygplan. Personalstyrkan omfattar totalt cirka 130 personer.

Uppgiften för F7:s del blir att transportera personal och gods, samt bistå med lufttankningsförmåga.

Ombasering till operationsområdet kommer att inledas inom kort.