Ett av världens största dataspel?

Är du en person som är stresstålig, gillar lagarbete och strävar efter den perfekta planen? Då skulle du trivas som deltagare på övningen VIKING 11!

Förberedelser för den perfekta planen. Foto: Magnus Jirlind
Personalen i Task Group South, VIKING 11 i Karlskrona.
Personalen i Task Group South, VIKING 11 i Karlskrona. Foto: Magnus Jirlind
Många samtal och många mail har det sänds under Viking 11.
Många samtal och många mail har det sänds under Viking 11. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Simulatorhuset i Karlskrona är platsen där marinen har jobbat under VIKING 11.
Simulatorhuset i Karlskrona är platsen där marinen har jobbat under VIKING 11. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Personalen i Task Group South, VIKING 11 i Karlskrona. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Många samtal och många mail har det sänds under Viking 11. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Simulatorhuset i Karlskrona är platsen där marinen har jobbat under VIKING 11. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Mellan den 4 april och 15 april har marinen deltagit i VIKING 11 med personal från Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen, Marinbasen och Amfibieregementet. Personalen från marinen har jobbat i Karlskrona. Många värdefulla erfarenheter har gjorts med hjälp av VIKING 11. Hur ska arbetet ”hemma” fungera när en stor del av personalen befinner sig i andra delar av världen och deltar i internationella insatser? Denna fråga har Viking 11 numera ett bra underlag för att besvara.

Tänk dig ett dataspel där du ingår i en militärstyrkas ledning. Din uppgift är att tillsammans med andra personer i ledningen skapa kontroll i ett land med mycket oroligheter. I landet och till sjöss finns det irreguljära styrkor, pirater, sjöminor, flyktingströmmar och en befolkning som är i behov av mat och vatten. Att lösa en konflikt av denna sort är inte enkelt och det är det inte heller i en verklig situation. Detta är det faktum som deltagarna i VIKING 11 står inför.

Under övningen VIKING 11 finns inga soldater eller sjömän som genomför det du bestämmer att de ska göra. Övningen innefattar i praktiken en serie telefonsamtal, e-post meddelanden, videokonferenser och rollspelade möten. I övningen sänds TV-nyheter, tidningar publicerar artiklar om vad som pågår i övningen, det twittras och skrivs på facebook. Hela övningen är uppbyggd i en låtsasvärld. Det är enkelt att sätta sig in i ”spelet” och stressen från inspelen som uppstår är påtaglig och mycket lik den som uppstår i en realistisk situation. Men de positiva aspekterna överskrider de negativa, VIKING 11 är en mycket rolig och givande övning. 

Övningen VIKING 11 är den sjätte i raden av större civil-militära övningar organiserade av Sverige. VIKING 11 samägs av Folke Bernadotteakademin och Försvarsmakten. Det övergripande målet med övningen är att träna civil-militär samverkan och att främja samarbete mellan civila, militära och polisiära aktörer i fredsbevarande operationer.