”Det är ödsligt, skitigt och turbulent”

Avvecklingen av Camp Victoria i Kosovo är inne i slutfasen. Den 5 april lämnade KS22 Camp Victoria, som sista svenska styrkan grupperad där, och avvecklingen av campen har därför pågått sedan i höstas. Byggnader har monterats ned och fraktas bort, förråden är tömda och materielen såld eller hemskickad.– Vi har jobbat kvällar som helger för att lösa uppgiften, säger Ralf Engelmark, chef Omstruktureringsenheten.

Håkan Björkegren ser till att redovisningen blir rätt när materialet är identifierat. Foto: Sebastian Engvall/Försvarsmakten
Chefen Omstruktureringsenheten Ralf Engelmark diskuterar avtal med Upphandlare Dagnielo Sanchez
Chefen Omstruktureringsenheten Ralf Engelmark diskuterar avtal med Upphandlare Dagnielo Sanchez Foto: Sebastian Engvall/Försvarsmakten
Den 5 april åkte KS22 hem och med dem större delen av Omstruktureringsenheten
Den 5 april åkte KS22 hem och med dem större delen av Omstruktureringsenheten Foto: Sebastian Engvall/Försvarsmakten
Chefen Omstruktureringsenheten Ralf Engelmark diskuterar avtal med Upphandlare Dagnielo Sanchez Foto: Sebastian Engvall/Försvarsmakten
Den 5 april åkte KS22 hem och med dem större delen av Omstruktureringsenheten Foto: Sebastian Engvall/Försvarsmakten

Den 30 juni ska Camp Victoria enligt beslut av den svenska regeringen vara nedlagd och överlämnad till Unmik, United Nations Mission in Kosovo, vilket är FN:s civila administration i Kosovo.
– Avvecklingen startade med kraft den 23 september förra året, då vi i Omstruktureringsenheten åkte hit, säger Ralf Engelmark.
Enheten, som bildades för det här uppdraget, funktionsstyrs av Armétaktiska staben vid Högkvarteret och har ingen koppling till KFOR, den Nato-ledda internationella fredsstyrkan i Kosovo.

– Vi har två funktioner: att lägga ned den gigantiska campen Camp Victoria och att stödja nyetableringen av National Support Element, NSE, och Joint Regional Detachments grupperingar på KFOR Main, som är en stor multinationell camp där KFOR:s högkvarter ligger och även ett antal nationer med sina NSE.

Avveckling i tre huvudspår

I Kosovo har omstruktureringsenheten avvecklat materiel i tre huvudspår: att skicka hem behovsatt materiel, att sälja materiel på plats och att destruera materiel – som till exempel tomma ammunitionsemballage och rakbladstråd. Omstruktureringsenheten består av cirka 40 personer, varav de flesta kommer från FMLOG. Här finns den kompetens som är nödvändig för att göra ett bra jobb med nedläggningen av campen. Förrådsmän, upphandlare, logistikassistenter och elektriker är några av de yrkesgrupper som rekryterats.

Tio personer ingår i förrådsgruppen och deras jobb är bland annat att samla ihop den materiel som finns på campen till ett ställe och att förbereda transport hem.
– Arbetet går till stor del ut på att identifiera materiel och se till att redovisningen blir rätt, därför är det väldigt bra att ha FMLOG:are med god materielkännedom med i gruppen, säger Håkan Björkegren, chef för förrådsgruppen, som till vardags arbetar på F17:s förråd i Kallinge.

Förrådsman Per Asserfeldt är på sin första insats. I Sverige arbetar han med specialtransporter vid FMLOG Försörjningsenhet i Boden och här i Kosovo arbetar han som hjullastarförare. Det innebär bland annat att han kör containrar och pallar som ska lastas för hemtransport.
– Det är mycket arbete, vi är sysselsatta hela tiden. Allt ska hem nu. Till exempel fyllde vi nyligen 35 lastbilar med materiel som ska hem till Sverige och allt lastades med hjullastare, säger han.

Den 1 april hade cirka 225 lastenheter, till exempel fordon, containrar eller annat större gods, med en totalvikt av 1250 ton skickats hem till Sverige i tre stora transportomgångar.

Utöver den hemtransporterade materielen har tio pall med materiel skänkts till hjälporganisationer rekommenderade av Sida. Dessutom har man i fem omgångar sålt materiel på plats till lokala köpare.
– Det som säljs är till exempel containrar, verktyg, redskap, byggnader och T-walls. Beslut om försäljning tas av Högkvarteret och Försvarsexportmyndigheten sköter administration, betalning och avtal. Omstruktureringsenheten ansvarar för inventering och upplägg av försäljningsomgångar, vi samlar ihop materielen och tar emot köparna på plats, säger Ralf Engelmark.

Avtal med lokala leverantörer


Förutom att samla ihop materiel för försäljning och hemtransport innebär nedläggningen av campen också att man behöver avtal med lokala leverantörer av tjänster. Dagnielo Sanchez, upphandlare vid FMLOG i Stockholm, är nu på sin första mission.
– Jag skriver och förlänger avtal så att vi får det stöd och de resurser vi behöver för att montera ned, transportera bort och sanera campen, säger han.
Eftersom Försvarsmakten kommer att ha viss verksamhet kvar på KFOR Main letar Dagnielo och hans kollegor också upp lämpliga privata aktörer som kan utföra de tjänster man behöver.
– Det handlar till exempel om verkstäder där vi kan laga och tvätta våra bilar, underhåll av byggnader, städning och tvätt. Allt det stöd vi haft på campen tidigare måste nu skötas civilt.

Oftast är det företag med internationell bakgrund som lämnar anbud. Upphandlarna jämför anbuden och skriver sedan avtal med den som har det konkurrenskraftigaste priset.
– Jag har fått bra stöd från Upphandlingsenheten hemma i Sverige och det är en förutsättning för att skriva bra avtal, säger han.

Annorlunda uppdrag


Både Ralf Engelmark och Håkan Björkegren beskriver arbetet med avvecklingen av campen som helt annorlunda än tidigare insatser de varit ute på.
– Det är ödsligt, skitigt och turbulent. Ingen vecka är den andra lik. Att avveckla förband väcker mycket känslor. Det är vemodigt att säga hej då till fastanställd personal och att se byggnader försvinna. Häromdagen monterades matsalsbyggnaden ned och fraktades bort och det kändes i hjärtat. Jag har ju varit här på insats tidigare och då samlades vi i matsalen flera gånger om dagen, det skapade sammanhållning. Så det var tungt när de kom för att frakta bort den byggnaden, säger Ralf Engelmark.

– Den största skillnaden mot de fyra tidigare insatser jag varit på är att det här är ren planering mot avveckling och att det mot slutet inte finns någon att lämna över till, säger Håkan Björkegren. 
– Vad jag förstår är det första gången Försvarsmakten lägger ned en camp helt. Tidigare har andra nationer varit kvar när vi lämnat, men nu stänger, släcker och låser vi fullständigt. Vi har brutit ny mark och att vi har lyckats gå i mål med detta är en erfarenhet som jag tar med mig hem, fortsätter han.

Ralf Engelmark tycker också att jobbet är stimulerande, trots att det är vemodigt ibland.
– Vi har ju ett fysiskt slutmål och det är oerhört stimulerande att se när det händer saker rent konkret. För att lösa en sådan här uppgift krävs drivkraft, flexibilitet och att man ställer upp för varandra. Det har alla levt upp till och det har fungerat oerhört bra, säger han.

Den 5 april åkte KS22 hem och med dem större delen av omstruktureringsenheten. Kvar blir en liten grupp på fem personer, varav tre FMLOG:are, som ska avsluta det allra sista innan överlämningen till Unmik i juni.
– Det som återstår är fortsatt försäljning av materiel och infrastrukturella åtgärder, som att återställa byggnader och mark till hur det såg ut innan campen byggdes, säger Ralf Engelmark.