De övar för ditt och vårt skydd

Skövde garnison, Såtenäs, Karlsborg och Lidköping är övningsområde under hemvärnsövningen Nationellt skydd 11 som genomförs 2 till 8 maj.

Övning Nationellt Skydd 11 Foto: Olle Malmgren/Försvarsmakten

Skövde – garnisonsområdet stängt för allmänheten
En av hemvärnsbataljonerna övar på att skydda Skövde garnisonen. Detta innebär att allmänheten inte kommer att kunna passera eller vistas inom garnisonsområdet från torsdag 5 till söndag 8 maj.

Karlsborg – Kråks skjutfält stängt
En av de andra hemvärnsbataljonerna kommer mestadels att vara på Kråks skjutfält som kommer att vara stängt för allmänheten mellan torsdag 5 och söndag 8 maj. Vid Vaberget och Flugebyn kommer det också vara viss verksamhet vilket kan leda till ökad trafik mellan dessa platser och Kråk.

Såtenäs
På Skaraborgs flygflottilj kommer hemvärnsbataljonen från Bohuslän och Dalsland att öva. Vissa moment kommer att ske i Grästorp och Lidköping vilket kan innebära ökad trafik för boende runt Såtenäs.

Lidköping
Från östra hamnområdet och västerut mot kanalen kommer hemvärnsförbanden rycka fram. Vid Värmeverket och gamla silon kan det bli intensiv skottlossning.

Alla övningsplatser
Vid alla platser där övningen genomförs kan det förekomma viss skottlossning med lös ammunition. Är du tveksam om vad som gäller eller har någon fråga kan du vända dig till den personal som bär gul-blå armbindel.

Hemvärnet för Sveriges försvar
Hemvärnet är en betydande del av Försvarsmaktens insatsorganisation och har en viktig roll för det nationella försvaret. Hemvärnet ska vara berett att agera från störningar i fred till väpnad strid och är inriktade mot uppgifter som skydd och bevakning av skyddsvärda militära objekt och verksamheter samt samhällsviktig civil infrastruktur.

Övning för att skydda både dig och vår egen verksamhet
Försvarsmaktens inriktning är att den militära verksamheten så lite som möjligt ska störa övriga samhället. Vid vissa tillfällen är det ändå nödvändigt att träna mot sådana situationer som faktiskt kan uppstå. För att kunna lösa sina uppgifter måste Hemvärnet öva vid och runt sådana områden som under övningen Nationellt skydd 11 mellan 2 och 8 maj.