De kan bli dina gruppchefer

Just nu rekryterar Livgardets Livskvadron soldater. Men vad innebär egentligen arbetet, och vilka krav ställs? Johanna Hedström och Sebastian Tham sitter på en del av svaret. De arbetar nämligen redan på Livskvadron – som gruppchefer.

Johanna och Sebastian förbereder sig på att ta emot de soldater som nu rekryteras till Livskvadron. Sista ansökningsdag är 24 april. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
För hästarna kommer fast anställda soldater att innebära en bra kontinuitet där starka band knyts mellan häst och soldat.
För hästarna kommer fast anställda soldater att innebära en bra kontinuitet där starka band knyts mellan häst och soldat. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ordning och reda, och var sak på sin plats märks även i stallet.
Ordning och reda, och var sak på sin plats märks även i stallet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
I köket/sällskapsrummet kan soldater och gruppchefer värma mat och se på TV tillsammans.
I köket/sällskapsrummet kan soldater och gruppchefer värma mat och se på TV tillsammans. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
För hästarna kommer fast anställda soldater att innebära en bra kontinuitet där starka band knyts mellan häst och soldat. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ordning och reda, och var sak på sin plats märks även i stallet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
I köket/sällskapsrummet kan soldater och gruppchefer värma mat och se på TV tillsammans. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Johanna och Sebastian tog anställning på Livskvadron i mitten av januari. Båda har gjort lumpen på Livgardet och haft civila jobb. Nu tränas de i rollen som gruppchefer, och i slutet av sommaren kommer de att ta emot sina soldater. Men vilken typ av soldater vill de arbeta med?

– Jag vill arbeta med motiverade och självgående soldater som tar egna initiativ och kommer med förslag på lösningar. En bra soldat är någon som löser sin uppgift och som dessutom gör lite till. Samtidigt vill jag att det ska vara en prestigelös stämning där jag är en naturlig del i gruppen, säger Johanna.

– Som chef har man ofta en idé om hur saker ska lösas, men idéer kan ofta förbättras. Jag vill arbeta med soldater som kommer med egna idéer och som inte bara svarar ”ja” på allt, säger Sebastian.

Viktigt att ha kul

På frågan om vad som är viktigt i en fungerande grupp svarar både Johanna och Sebastian att bra stämning och öppenhet är viktigt.

– Lättsamhet är viktigt. Man måste kunna ha kul och skratta tillsammans. Men samtidigt måste alla vara beredda att ge 110 procent när det är showtime. Bra kamratskap är viktigt när man löser svåra uppgifter, säger Sebastian

– Förtroende är jätteviktigt i en grupp. Jag trivs i grupper där man kan lita på varandra och där alla tar sitt ansvar, säger Johanna.

Varierat yrke

Arbetet på Livskvadron kommer till stor del att utgöras av bevakningsuppgifter och statsceremoniell tjänst. Men det som syns utåt är bara en liten del av arbetet. Mycket handlar om förberedelser och träning.

– Det är kanske inte alltid jättekul att vara vaktpost på slottet, men yrket är ganska varierat och den personliga upplevelsen beror på vilken inställning man har. Förutom bevakningsuppgifter kommer arbetet att innebära exercis, hästskötsel, materielvård, soldatträning i fält och teorilektioner med juridik, säger Sebastian.

– De soldater som rekryteras nu har dessutom gjort värnplikt, vilket innebär att alla grunder redan är satta. Nu finns det inget tak för hur bra det kan bli, säger Johanna glatt.

Personlig utveckling viktigt

De närmsta månaderna kommer Johanna och Sebastian att fortsätta tränas i rollen som gruppchefer. Träningen handlar mycket om att lära sig planera och förbereda olika typer av verksamhet samt att genomföra verksamheten på ett pedagogiskt, säkert och tydligt sätt. I det nya systemet med fast anställda soldater kommer gruppcheferna att leda mycket verksamhet, och officerarna ges mer tid för planering och kvalitetssäkring.

– Det tar ju lite tid att mogna och hitta en form av ledarskap som man trivs med. Här får vi bra stöd av våra chefer, och vi bollar mycket idéer med varandra, säger Johanna.

– Om man stöter på ett problem så löser man problemet direkt på plats. Att kunna kommunicera helt öppet med varandra är en av de saker jag gillar mest av allt här. Det gör att det blir en bra stämning och att det är kul att gå till jobbet på morgonen, säger Sebastian.

Ordning och reda

Effektivitet, exakthet och ordning är ord som många känner igen från det militära yrket. Det är också något som kommer att prägla arbetet på Livskvadron och som är meriterande på den civila arbetsmarknaden.

– Mycket i detta yrke handlar om att ha koll på situationen, strukturera, effektivisera och utvärdera. Det är något som jag har haft stor användning av i civila yrken. Tack vare det jag lärde mig här har jag kunnat bidra till att rätt saker och rätt människor hamnar på rätt plats. Dessutom finns det många utvecklingsmöjligheter och specialinriktningar inom det militära, säger Sebastian.