CBRN-dagar 2011

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerade CBRN-dagar den 30 - 31 mars 2011 i Karlstad.

CBRN-dagarna är ett samarrangemang mellan SkyddC, FOI och MSB. Foto: Johan Sjödin

Årets CBRN dagar slog alla rekord vad gäller uppslutning av intresserade deltagare. Det kom närmare 275 personer till dagarna som för första gången genomfördes i Värmland och Karlstad.

På MSB hemsida redovisas årets presentationer, grupparbeten och inslag med scenario och diskussioner. Efter djupare analys av grupparbeten och era synpunkter kommer en mer fullständig redovisning att presenteras.