Byte av ledningssystem

I dagarna påbörjas genomförandefasen i projektet ”Byte av ledningssystem Isaf”.  En implementeringsstyrka, som leds av Ledningsregementet och med personal från flera olika förband samt civila konsulter, åker till Afghanistan för att stödja den svenska kontingenten med byte av både informationssystem och sambandssystem.

Det ledningssystem som används idag på FS 20, har sitt ursprung i ett system som togs fram 2006.  Mycket har hänt sedan dess, bland annat har den svensk/finska styrkan utökats från cirka 250 man till över 600. 

När det nya ledningssystemet är på plats blir det ett modernt informationssystem som på sikt ska kunna anslutas till det för hela Afghanistan gemensamma AMN (Afghan Mission Network) och ett sambandssystem som medger signalskyddat samband, både för tal och data.