Att testa sina gränser

Artilleriregementets  eldledningspluton har fått i uppdrag att fram till 2014 stödja den ISAF-ledda svenska kontingenten i Afghanistan med en så kallad TACP-grupp. TACP-gruppens uppgift är att med en Forward Air Controller, FAC, kunna leda in stridsflyg och helikoptrar mot markmål i syfte att understödja egna enheter. Delar av plutonens personal befinner sig just nu på Livgardet i Stockholm för utbildning inför insats i Afghanistan.

Att testa sina fysiska gränser känns. Foto: Artilleriregementet
Marsch med packning och skidor under överinseende av instruktör.
Marsch med packning och skidor under överinseende av instruktör. Foto: Artilleriregementet
Orientering i varierande miljö.
Orientering i varierande miljö. Foto: Artilleriregementet
Marsch med packning och skidor under överinseende av instruktör. Foto: Artilleriregementet
Orientering i varierande miljö. Foto: Artilleriregementet

Under tiden har ytterligare en blivande TACP-grupp rekryterats och utbildas just nu på A9. Ansökningarna har varit många och just nu tjänstgör soldater som gjort sin grundläggande utbildning i bland annat Arvidsjaur, Stockholm, Boden och Skövde på eldledningsplutonen. Efter vapenskolor, utbildning i mörkerhjälpmedel, strid, grundläggande karttjänst och en hel del annat var det så dags för testperioden.

Utbildningskontrollen har flera syften förklarar plutonchefen, kapten Patrik Lassi:
– Dels vill vi kontrollera soldaternas utbildningsståndpunkt och se hur de arbetar under svårare förhållanden. Precis lika viktigt är det att soldaterna som genomför övningen utvecklas av den. Stor kraft läggs därför på att få den enskilde individen att reflektera över varför de agerar som de gör och hur de kan utvecklas av det. Efter att övningen är genomförd kommer soldaterna att inplaceras i olika befattningar och grupper, då är det viktigt att vi har god kännedom om individernas kvaliteter och hur de arbetar ihop.

Under övningen har ett antal olika färdigheter prövats, allt från sedvanliga militära kraftprov som snabbmarscher och orienteringsövningar till andra mera komplexa moment där det gäller att använda sina färdigheter och anpassa dem till nya förutsättningar, hela tiden i en befattningsrelaterad miljö. Momenten genomfördes ofta med närings- och sömnbrist i syfte att ytterligare testa soldaterna. Den här gången lyckades soldaterna väl, särskilt imponerande har varit hur vissa av individerna har tangerat sina gränser för fysisk prestation utan att ge upp.

Vill du jobba på eldledningsplutonen?
Vi är främst intresserad av dig som har gjort värnpliktsutbildning eller har annan militär erfarenhet av eldlednings-, jägar-, spanings- eller skyttetjänst. Alla som gjort värnpliktsutbildning är dock välkomna att söka. Tidigare utlandstjänst är meriterande.
Du skall vara teoretiskt lagd och ha god fysik. Du skall även vara van vid att arbeta i grupp under hög belastning, både fysiskt och psykiskt.