Aldrig ge upp

Den 31 januari ryckte 44 rekryter in på Helikopterflottiljen i Kvarn. De var från alla delar av landet men med en gemensam nämnare, de var uttagna mot något av förbanden i flygvapnet och hade en oerhört hög motivation. Nu är den första GMU:n  i flygvapnets regi avslutad är såväl rekryten som befälet mycket nöjda med det arbete som genomförts och framför allt den produkt som blev resultatet.

Den första Grundläggande militära utbildningen i Flygvapnets regi är nu genomförd. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
I stridens hetta...
I stridens hetta... Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten
Här omhändertas en person som försökt ta sig in på objektet och uppträtt våldsamt mot skyddsvakterna.
Här omhändertas en person som försökt ta sig in på objektet och uppträtt våldsamt mot skyddsvakterna. Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten
Att elda av ett snöre så fort som möjligt, snabbaste gruppen gjorde det på 2 min och 10 sekunder
Att elda av ett snöre så fort som möjligt, snabbaste gruppen gjorde det på 2 min och 10 sekunder Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten
I stridens hetta... Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten
Här omhändertas en person som försökt ta sig in på objektet och uppträtt våldsamt mot skyddsvakterna. Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten
Att elda av ett snöre så fort som möjligt, snabbaste gruppen gjorde det på 2 min och 10 sekunder Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten

På inryckningsdagen var det 44 personer som dök upp i Kvarn och på utryckningsdagen är det 36 rekryter som lämnar Kvarn, på väg mot nya arbetsuppgifter. Huvuddelen går mot en anställning i Försvarsmakten och några enstaka går mot en civil karriär istället.

Under projekt 1-5 har rekryterna haft mycket att lära sig, såväl teoretiskt som praktiskt. Många av dem har uttryckt förvåning över att ”det går att lära sig så mycket på så kort tid”. Under projekt 6 ”Aldrig ge upp” är det meningen att dessa kunskaper ska sättas i sitt sammanhang och utvecklas. Deltagarna ska öka sin självinsikt och sitt självförtroende.

Pröva sina vingar

Under projekt ”Aldrig ge upp” får rekryterna nyttja de kunskaper de erhållit under veckorna fram dit och kan ses lite som en ”sammanfattning ” av GMU där man som enskild får pröva sina vingar. Det är inte meningen att det ska vara en utbildningskontroll eller att övningen ska vara av prestationskaraktär. Rekryterna har verkligen tagit åt sig av uttrycket ”Aldrig ge upp” och det har lyst som en röd tråd genom hela utbildningen i allmänhet, men i projekt 6 i synnerhet. Alla rekryter har under hela utbildningen präglats av en vilja att lära och ett driv framåt. De har hjälpt varandra och tagit ett stort ansvar för både sin egen utveckling men också kamratens. Rekryten har en mycket seriös inställning till utbildningen och det är väldigt tydligt att alla har ett mål med utbildningen som i slutändan ska resultera i ett yrke, militärt eller civilt.

Ett vinnande koncept

Under dagarna i fält har grupperna haft yrkesofficerare i rollen som gruppchef. Gruppcheferna har varit samma befäl som fungerat som instruktörer under GMU. Instruktörerna på plutonen har kommit från Luftstridsskolan, F17, F21 och Helikopterflottiljen. Att ha befäl från (nästan) alla flottiljer har varit en tillgång för rekryten då det funnits någon med lokalkännedom på plats över tiden att ställa frågor till. Att de dessutom delat gruppens vedermödor i fält och lett dem genom alla svåra situationer har gett förtroende för organisationen. Rekryten har kunnat koncentrera sig på att lösa sina uppgifter på ett bra sätt och dessutom fått dra nytta av gruppchefens kunskaper och erfarenheter. Instruktörerna/ gruppcheferna har under hela GMU gjort ett mycket bra jobb. Att ha dem som gruppchefer har verkligen varit ett vinnande koncept då rekryterna kunnat få ta del av stora som små kunskaper för att hela tiden kunna bibehålla ett högt stridsvärde och lösa sina uppgifter bättre.

Aldrig ge upp

Under projektet "Aldrig ge upp" har rekryterna bland annat ägnat sig åt grundläggande överlevnad där de fick lära sig att hitta och rena vatten, göra eld och nödsignaler, hur man ska kunna orientera sig med naturen som hjälpmedel och att bygga nödbivack. De har övernattat i bivacker som de själva byggt och blivit väckta för att starta en eld. Därutöver har rekryten fått fly från sin förläggning som hamnat under indirekt eld. Deltagaran uttryckte efteråt att de lärde sig enormt mycket under detta moment och att ”man verkligen förstod varför man lärt sig vissa saker” och att det var spännande att se ”hur alla soldater arbetar tillsammans och bildar en effektiv enhet”. Detta hade inte varit genomförbart utan befäl som gruppchefer och utfallet blev väldigt positivt. Ingen rekryt bröt övningen och alla klarade sig igenom med ett relativt gott stridsvärde och framförallt med mycket nya erfarenheter och insikter i ryggsäcken.

Avslutningsceremoni

Den sista veckan på GMU har ägnats åt att avsluta verksamheten på Kvarn och förbereda sig inför den kommande anställningen på respektive arbetsplats. Under torsdagskvällen var det avslutningsceremoni och middag. Representanter från alla förband fanns på plats och middagen lagades av inneliggande underhållspluton vid insatskompaniet. Både ceremoni och middag var mycket uppskattat av såväl rekryt som befäl.