Vintersol i bilder

Från den15 mars till den 22 mars genomförde Core Battalion (den lätt mekaniserad bataljonen) som ingår i Nordic Battlegroup övningen Vintersol. Delar av bataljonstaben var placerade i Skövde. Kompanierna som deltog i övningen och de främre ledningslagen övade vid Kråks skjutfält i Västergötland.

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

I övningen ingick olika moment, allt från strid till fots till samövningar med helikopter. Övningen Vintersol var uppdelad i två skeden, under det första övade kompanierna som ingår i Core Battalion var för sig. I det senare bataljonsskedet ledde bataljonstaben kompanierna som ingick i övningen.