Välkommen till GMU på Livgardet

Den 26 september startar GMU (grundläggande militär utbildning) omgång 4, som genomförs på Livgardet i Kungsängen.  – Vi har alla förutsättningar att ge en bra GMU på Livgardet. Här finns mycket att se och uppleva. Vi har en bred verksamhet som ger rekryterna en bra inblick i vad Försvarsmakten står för och vilken roll de kan fylla i framtiden, säger kapten Jonas Höglund, som ansvarar för Livgardets första GMU.

Jonas Höglund och hans kollegor månar om att ta fram en bra GMU för dem som, förhoppningsvis, blir framtidens kollegor på Livgardet. Till vardags är Jonas kompanichef för 74:e trosskompaniet på 7:e manöverbataljonen. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Förberedelserna för att välkomna 170 rekryter till Livgardet i september pågår för fullt. Kompanichef Jonas Höglund från 7:e Manöverbataljonen leder planeringsarbetet tillsammans med ställföreträdande kompanichef Fredrik Rostov från 13:e Säkerhetsbataljonen och Anders Wahlgren från 7:e Manöverbataljonen. GMU-kompaniet kommer att vara uppdelat i fem plutoner, som har fem officerare vardera knutna till sig.

– Officerarna kommer i huvudsak från 7:e Manöverbataljonen och 13:e Säkerhetsbataljonen, men även Livbataljonen, Militärpolisenheten och Försvarsmusiken finns representerade bland dem som ska utbilda rekryterna, säger Jonas Höglund och fortsätter:
– Dessa officerare står för en bra bredd och kompetens, ett flertal av dem har spetskompetens inom sina områden i Försvarsmakten. Målbilden är att rekryterna ska vilja stanna kvar och arbeta inom Livgardet efter genomförd GMU, så det ligger i vårt egenintresse att göra utbildningen så bra som möjligt, så att rekryterna vill jobba med oss i våra insatsförband i framtiden.

Jonas och hans kollegor har startat upp planeringen, beställt materiel, bokat upp terräng och hämtar som bäst in erfarenheter från dem som genomför GMU nu, till exempel utbildningsgruppen i Falun. Utbildning av yrkesvägledare, som ska hjälpa rekryterna framåt i karriären, står också på agendan under våren.
– Vi ligger bra till med planeringsarbetet. Det känns mycket viktigt för oss som officerare att skapa en bra utbildning som gör att rekryterna trivs på Livgardet och i Försvarsmakten. Jag tror att utbildningen kommer att bli väldigt bra för rekryterna.

Innehåll i GMU

Livgardets GMU har precis samma innehåll som GMU på andra förband. Den kommer att innehålla sju delar, som man kallar:

  1. Koll på läget: om att lära sig leva och verka inom Försvarsmakten med rätt utrustning efter de bestämmelser som gäller inom myndigheten.
  2. Patrull: grundläggande vapentjänst och kunskap om hur man agerar i strid som enskild soldat och som stridspar i skog eller bebyggelse.
  3. Försvara: man går från att agera i stridspar till grupp.
  4. Skyddsvakt: man lär sig skydda och bevaka militära skyddsobjekt.
  5. Individuell vecka: ger en andra chans att fånga upp moment eller prov som misslyckats. Här är det också dags att med stöd av yrkesvägledare fastställa en utvecklingsplan för eventuell fortsatt verkan inom Försvarsmakten.
  6. Aldrig ge upp: knyter ihop säcken med en avslutande fältövning med ett antal dygn i fält, där man får visa vad man lärt sig.
  7. Avsluta: materielvård, utvärdering och avslutningsceremoni.

Ovanstående sju delar vävs ihop med fysisk träning; diskussioner om Försvarsmakten och demokrati; gruppen, jaget och ledarskap; verksamhetssäkerhet samt individens engagemang och fortsatta verksamhet inom Försvarsmakten. Alla delar avslutas med någon form av prov.