Underhåll från himlen

Efter flera dygn i fjällterräng med extrema väderförhållanden fick enheter ur Arméns jägarbataljon en underhållstransport. Mat, kläder, bränsle och ammunition för ytterligare flera dygn kom från ovan. – Jägarna ligger oftast ute en längre tid i terrängen vilket gör att de behöver materielpåfyllning och uthållighet är en av de viktigaste faktorerna för ett förbandets verksamhet, säger Joakim Ericsson skvadronchef.

Jägarna förses med förnödenheter och ammunition för den fortsatta striden. Skräp och annat förbrukat materiel skickas iväg med den utgående helikoptern. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
I väntan på underhållstransporten.
I väntan på underhållstransporten. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Jägarna mottar bränsle på dunk. Skvadronsledningen arbetar för att öka de insatta enheternas uthållighet genom underhållstransporter.
Jägarna mottar bränsle på dunk. Skvadronsledningen arbetar för att öka de insatta enheternas uthållighet genom underhållstransporter. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Snabba ryck, efter avlastning bar det av till fjälls igen.
Snabba ryck, efter avlastning bar det av till fjälls igen. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
I väntan på underhållstransporten. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Jägarna mottar bränsle på dunk. Skvadronsledningen arbetar för att öka de insatta enheternas uthållighet genom underhållstransporter. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Snabba ryck, efter avlastning bar det av till fjälls igen. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Strax efter högmässan på söndag startade tre stycken norska helikoptrar för att göra en taktisk underhållstransport till en förutbestämd plats i terrängen. Två helikoptrar lastades med förnödenheter och den tredje tog hängande last, en snöskoter. Som vanligt under övningen flög de iväg under lågt hängande moln och snödrev. Med i transporten var Joakim Ericsson för att träffa sina plutonchefer.
– Att som chef få komma ut och se sina plutonchefer och några soldater i ögonen efter flera dygn i fält är oerhört värdefullt. Det är en helt annan sak än att ta del av en rapport via radion. Jag kunde se att stridsvärdet var mycket högt och de såg väldigt taggade ut inför övningens slutskede, säger en stolt Joakim Ericsson.

Förnödenhetsförsörjning

Det finns flera sätt att genomföra förnödenhetsförsörjning än med helikoptrar. Ett annat sätt är placera ut materielupplag i terrängen på förutbestämda platser. Utmaningen med den metoden är att den kräver mycket planering och allt ska gå enligt plan. Men olika förutsättningar, olika terräng, väder och annat leder till val av försörjningskoncept. På grund av terrängens beskaffenhet och övnings utformning föredrogs helikoptertransport den här gången.
– Det gick väldigt bra i dag. Vi har samverkat om en plats där leveransen skulle ske. De hade förberett platsen och tog emot helikoptern samtidigt som vi landade in på den förutbestämda tiden med det underhåll de behövde, säger Joakim Ericsson skvadronchef Arméns jägarbataljon.

Tillförseln av förnödenheter var ett särskilt övningsändamål under denna övning.

Arméns jägarbataljon söker personal