Svenskt stöd vid återtagande av postering

På onsdagskvällen den 9 mars kom larmet från den afghanska polisen (ANP) i Sar-e Pul om att en av deras posteringar i Sayad-distriktet övertagits av det väpnade motståndet. Polisen och militären avsåg att genast åka till området för att återta posteringen och begärde stöd från tredje skyttekompaniet. En uppgift för den svenska afghanistanstyrkan är bland annat att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna (Afghan National Security Forces, ANSF) vid plötsligt uppkomna situationer.

Samarbetet mellan ANP, ANSF och de svenska styrkorna ledde till att polisens postering kunde återtas. Foto: Försvarsmakten/ PRT Mes
I området kring byn Belanghor i Sayad-distriktet är säkerhetsläget besvärligt.
I området kring byn Belanghor i Sayad-distriktet är säkerhetsläget besvärligt. Foto: Försvarsmakten/ PRT Mes
Samverkansmöte med Afghanska polisen.
Samverkansmöte med Afghanska polisen. Foto: Försvarsmakten/ PRT Mes
Plutonchefen och polischefen i  Sar-e Pul.
Plutonchefen och polischefen i Sar-e Pul. Foto: Försvarsmakten/ PRT Mes
I området kring byn Belanghor i Sayad-distriktet är säkerhetsläget besvärligt. Foto: Försvarsmakten/ PRT Mes
Samverkansmöte med Afghanska polisen. Foto: Försvarsmakten/ PRT Mes
Plutonchefen och polischefen i Sar-e Pul. Foto: Försvarsmakten/ PRT Mes

– Larmet kom vid sjutiden på kvällen och beslutet fattades att vi skulle stödja med några av våra enheter. När vi fått order så åkte vi för att samverka med ANSF. Där började vår gemensamma planering tillsammans med afghanerna. Syftet med operationen var att vi tillsammans skulle framrycka till området i närheten av byn Belanghor för att stödja polisen på plats med att ta tillbaka kontrollen över polisposteringen. Det säger kapten Tobias Fredriksson som är plutonchef på tredje skyttekompaniet.

Väl framme i närheten av posteringen som ligger 12 kilometer sydväst om staden Sar-e Pul påbörjas samverkan med den lokala polisen i området. Klockan är nu ungefär elva på kvällen.

– Vid midnatt så observerar vi på avstånd sporadisk skottlossning med finkalibrig eld och raketgevär mellan de afghanska säkerhetsstyrkorna och motståndsmännen. Vi koordinerar med den afghanska polisen och militären på platsen och beslutet fattas att vi skall avvakta till gryningen, förklarar Tobias.

Strax efter klockan 06:00 så beslutar polischefen att ANP ska anfalla för att ta tillbaka polisens postering. De svenska enheterna och den afghanska militären är grupperade i närheten som stöd. När polisen framrycker så uppfattas en explosion.

– Senare får vi information från ANP om att en av deras enheter körde på en IED (hemmagjord vägbomb) i närheten av polisposteringen. En ANP-polis skadades, säger Tobias.

Vid denna tidpunkt är det mycket rykten som florerar om vad som har hänt och om hur många som är skadade. Det framkommer senare att det fanns ytterligare tre IED:er utlagda i närheten av polisposteringen som ANP röjer. En svensk sjuksköterska hjälper till med att ta hand om den skadade polismannen.

– Bedömningen som görs är att motståndsmännen har lämnat polisposteringen under natten och samtidigt lagt ut ett antal hemmagjorda bomber, säger Tobias.

När klockan är ungefär 10:00 på förmiddagen den 10 mars så fattas beslut om att de svenska enheterna skall avbryta operationen och återvända till grupperingen i Sar-e Pul.

– Ju mer vi samarbetar med ANSF, desto större verkan når vi ute i terrängen. Vi har dock långt kvar innan samarbetet sker i totalt samförstånd utan friktioner, avslutar Tobias.

I området kring byn Belanghor i Sayad-distriktet har det väpnade motståndet mycket aktivitet och säkerhetsläget är besvärligt. Polisens posteringar i området attackeras ofta. Detta var den tredje gången sedan slutet av januari som tredje skyttekompaniet har understött ANSF i just detta område.