Svenskar evakuerades från Tripoli

På torsdagseftermiddagen klockan 15.49 kunde det svenska transportflygplanet C-130 landa på den internationella flygplatsen i Tripoli för att påbörja evakueringen av svenska medborgare. Flygningen genomfördes utan problem och landningstillstånd erhölls direkt vid inpassage i libyskt luftrum.

Flygplanet taxade in och parkerade strax efter klockan 16.00 och därefter påbörjade medföljande UD-personal sitt arbete med att lokalisera och säkerhetskontrollera passagerare. 
Läget och situationen på flygplatsen bedömdes - trots den nuvarande situationen - som relativt lugnt och stabilt varför intentionen från besättningens sida var att försöka få med så många passagerare som möjligt innan flygplanet var tvunget att återvända till Malta.

Klockan 19.41 lyfte flygplanet igen med totalt 11 evakuerade passagerare ombord. Enligt uppgift evakuerades 6 svenskar, 4 rumäner och 1 kanadensare.