Startskottet har gått

I början av november 2010 beslutade Försvarsmakten att flytta de två ingenjörkompanierna från pansarbataljonen i Boden till Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö. Ett 15-tal officerare från Ing 2 är under veckan i Boden för att tillsammans med ingenjörerna på I 19 inleda överföringen av de fältarbetsförmågor som Norrlandsingenjörerna byggt upp under drygt 100 år.

Rickard Larsson, huvudlärare i teknik på Fältarbetsskolan i Eksjö.
Rickard Larsson, huvudlärare i teknik på Fältarbetsskolan i Eksjö.
Rickard Larsson, huvudlärare i teknik på Fältarbetsskolan i Eksjö. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Mats-Einar Wallin, I 19, ansvarig för veckans däcksbroutbildning.
Löjtnant Mats-Einar Wallin, I 19, ansvarig för veckans däcksbroutbildning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
John Hansson, I 19 och Peter Tingvall, Ing 2, på väg ut för att titta närmare på de övningsplatser som finns längs Luleå älvdal.
John Hansson, I 19 och Peter Tingvall, Ing 2, på väg ut för att titta närmare på de övningsplatser som finns längs Luleå älvdal. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Rickard Larsson, huvudlärare i teknik på Fältarbetsskolan i Eksjö. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Mats-Einar Wallin, I 19, ansvarig för veckans däcksbroutbildning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
John Hansson, I 19 och Peter Tingvall, Ing 2, på väg ut för att titta närmare på de övningsplatser som finns längs Luleå älvdal. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

– Att överföra det här är definitivt inte gjort i en handvändning. Major John Hansson här på I 19 har tagit tag i det här på mycket bra sätt och vi ser den här veckan som startskottet på det arbetet, säger major Peter Tingvall, chef för utbildningsstödsenheten på Ing 2.

Isupptagning och brobygge

Under veckan får ingenjörofficerarna från Ing 2 bland annat vara med och bygga bro i strömmande vatten i isvak, titta på det flertalet övningsplatser som finns längs Luleå älvdal och bekanta sig med den senaste isupptagningsutrustningen.
– Vi startade egentligen förra veckan då vi hade isupptagningsutbildning, berättar löjtnant Mats-Einar Wallin, ansvarig för veckans Däcksbro 200-utbildning i vinterförhållanden.

Under tisdagen var bygget av däcksbron i full gång, efter lunch släpptes första pontonen i vattnet och drygt tre timmar senare var bron över till Ängesholmen färdig.
– Vi är cirka 10 man som bygger, med full byggstyrka går det betydligt snabbare. Ett utbildat och välövat kompani bygger 100 meter på en timme, berättar Mats-Einar Wallin.

Unik förmåga

En av de officerare från Eksjö som ingick i byggstyrkan var major Rickard Larsson, huvudlärare i teknik på Fältarbetsskolan.
– Det är viktigt att vi nu lyfter upp alla frågeställningar för att det här ska så bra som möjligt. Jag hoppas ju verkligen att vi kan fortsätta komma hit till Boden och öva och genomföra utbildningar i vinterförhållanden. Ingenjörerna här uppe har genom åren byggt upp en unik förmåga inom fältarbetsfunktionen som vi inte får slarva bort.

Under tisdagskvällen revs bron och under onsdagen fortsatte de samlade fältarbetsofficerarna med att bygga däcksbrofärja.