Skotthål i byxor

En filmsekvens från Afghanistan där två svenska soldater klarar sig undan en stridssituation med endast hål i byxbenen visades under en pressträff på Högkvarteret på torsdagen. Filmen är från operation Shariki som genomfördes mellan 14 till 24 februari i Afghanistan.

Under operationen gav ett 80-tal svenska soldater stöd till cirka 500 afghanska soldater och poliser när de skulle öppna en väg på 10 mil från Sheberghan ned till byn Darzab. Afghanerna ville byta ut personal och utrustning. Under vägens gång fick ett antal hemmagjorda vägbomber röjas. På filmen kan man bland annat se hur strid utbryter i samband med att ett fordon körde fast och fick bärgas.

Under operationen var det ett antal stridssituationer. Vid presskonferensen deltog löjtnant Johan Ström som tillfälligt är hemma på ledighet. Han var med i operationen i februari och kunde berätta om sina upplevelser. I Afghanistan arbetar Johan Ström med att leda in flygunderstöd.

Arméinspektör Berndt Grundevik förklarade att säkerhetsläget har försämrats i Afghanistan och även i det svenska ansvarsområdet i norra delen av landet. Framförallt gäller det i områden som är talibankontrollerade. Dessa områden har också utökats. Samtidigt har finns det många resultat som visar att civilläget har förbättrats. Ett exempel är att 80 procent av flickorna numera har bassjukvård jämfört med 8 procent för tio år sedan. En annan förändring är att 37 procent av flickorna går i skola nu jämfört med inga tidigare.

Kommendör Magnus Lüning gick igenom bakgrunden till varför Försvarsmakten bedömer att det är en utrangerad ubåt som hittats förlist söder om Gotland. Han kunde meddela att Försvarsmakten ska göra en undersökning längre fram i vår med egna sensorer. Om det visar sig vara ett miljöärende kommer andra myndigheter att kopplas in.

Flyginspektör Anders Silwer berättade att ett helikopterförband för sjukvårdstransporter nu håller på att byggas upp vid den tyska flygplatsen i Marmal i Afghanistan. Den 1 april ska det vara operativt. Anders Silwer återrapporterade också från Försvarsmaktens insats till Libyen-området. En filmsekvens visade hur filtar från Sverige lastas av och hur 60 egyptier transporteras från Tunisien till Egypten som stöd för FN:s flyktingkommissariat.